Termeni și condiții

Marin Marc,

Termeni și condiții privind utilizarea site-ului.
Informaţiile care figurează pe acest site web sunt supuse unui regim specific:
– unei reglementări privind drepturile de autor;
– de raportare către terțe surse;
– unor clauze de limitare a responsabilităţii Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România, denumită în continuare A.Co.R. Cluj;
– a respectării unor reguli de politețe.

Consultarea sau utilizarea acestui site web în orice limbă implică acceptarea integrală a condiţiilor generale menţionate mai jos.

Drepturi de autor
Acest site web conţine date de tip text şi elemente multimedia, precum texte, desene, grafice, sigle, pictograme, imagini, extrase audio şi video, fotografii, programe informatice şi tehnologia descrisă, protejate de normele de drept intern şi internaţional aplicabile în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.
Aceste date de tip text şi elemente multimedia constituie proprietatea exclusivă a A.Co.R. Cluj şi/sau a autorilor şi a beneficiarilor. Titularii drepturilor de proprietate intelectuală renunţă la menţionarea numelui sau la orice alte elemente pe care le furnizează prezentului site web.
Utilizatorul se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală care aparţin A.Co.R. Cluj şi terţilor, fără a aduce atingere drepturilor şi excepţiilor prevăzute de eventuale dispoziţii imperative.
Reproducerea datelor de tip text şi a elementelor multimedia aparţinând A.Co.R. Cluj (© A.Co.R. Cluj, an), precum şi a celor aparţinând terţilor (© Sursă externă, an) şi pentru care A.Co.R. Cluj deţine drepturi de utilizare, nu este autorizată decât în scopuri necomerciale, cu respectarea integrităţii elementelor reproduse şi menţionarea sursei. Reproducerea anumitor date poate fi totuşi supusă unor condiţii diferite; în acest caz, data respectivă este însoţită de o menţiune care precizează aceste condiţii.
Utilizatorul se angajează să nu elimine sau să modifice menţiunile de rezervă precizând autorul sau sursa şi să nu eludeze dispoziţiile tehnice de protecţie a documentelor şi a elementelor multimedia, precum restricţiile privind imprimarea sau descărcarea şi marcajele vizibile sau invizibile. Orice încălcare a acestor reguli este pasibilă de sancţiuni contravenţionale sau penale.
În cazul în care există îndoieli legate de identitatea respectivilor deţinători sau asupra condiţiilor de utilizare a unui element anume, poate fi adresată o cerere de informaţii responsabilului cu site-ul. Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului.
În pofida unor cercetări aprofundate, este posibil ca A.Co.R. Cluj să nu fi fost în măsură să identifice anumiţi autori sau beneficiari ai drepturilor de autor asupra documentelor care figurează pe site-ul web. În cazul în care sunteţi unul dintre titularii respectivi, l-aţi identificat pe unul dintre aceştia sau în cazul unei erori care ne este imputabilă, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a contacta responsabilul cu site-ul.
Conexiunea la alte rețele sau terțe părți
Serviciul poate fi folosit de către utilizator pentru a afla diferite informații afișate de către A.Co.R. Cluj pe site, pentru a face legătura cu alte rețele sau site-uri web din lume, iar utilizatorul se angajează sa respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că A.Co.R. Cluj nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă și nu își asumă nici o obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.
Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către A.Co.R. Cluj a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele situri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.
A.Co.R. Cluj nu garantează ca serviciile sau conținutul furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice parte a României. Dacă utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți, A.Co.R. Cluj nu este responsabilă pentru respectarea de către utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.
Site-ul A.Co.R. Cluj oferă adesea legături către alte site-uri web. Întrucât A.Co.R. Cluj nu dispune de niciun control asupra acestora, vă recomandăm să vă informaţi cu privire la politica de protecţie a vieţii private adoptată de acestea.
Limitarea responsabilităţii
Site-ul A.Co.R. Cluj urmăreşte să promoveze accesul opiniei publice la informaţiile referitoare la instituţia în sine, precum şi la activităţile și proiectele sale.
Obiectivul nostru este de a difuza informaţii cât se poate de complete, exacte şi actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă posibile erori, A.Co.R. Cluj va lua fără întârziere toate măsurile posibile pentru a aduce corecţiile necesare. Instituţia nu va putea fi declarată răspunzătoare decât pentru posibilele daune provocate de erorile proprii, în condiţiile prevăzute la ultimul paragraf de mai jos.
Informaţiile publicate pe acest site sunt de ordin general şi nu au fost concepute pentru a răspunde unor nevoi personale. Prin urmare, aceste informaţii nu constituie un aviz profesional şi juridic (în cazul în care aveţi nevoie de un aviz în anumite domenii, vă invităm să consultaţi un specialist care are calificarea corespunzătoare).
A.Co.R. Cluj nu poate fi declarată răspunzătoare de daunele directe sau indirecte cauzate de utilizarea acestui site. La nivelul instituţiei se iau toate măsurile pentru limitarea, pe cât posibil, a inconvenientelor ocazionate de erori tehnice. Este posibil ca fişierele sau formatele în care au fost create sau structurate anumite date sau informaţii care figurează pe acest site să nu fie lipsite de erori. În acest caz, nu vă putem garanta că serviciul va funcţiona fără întreruperi sau fără a fi afectat în alt mod de astfel de probleme. A.Co.R. Cluj îşi declină orice răspundere în cazul erorilor de transmitere a datelor provocate de caracterul distinct al reţelelor web sau de incompatibilităţile legate de programul de navigare al utilizatorului.
A.Co.R. Cluj nu poate garanta fiabilitatea sau actualizarea informaţiilor existente pe acest site care provin din surse externe. Informaţiile publicate pe acest site fac, adesea, trimitere la site-uri externe asupra cărora serviciile A.Co.R. Cluj nu exercită nici un control şi pentru care îşi declină orice responsabilitate.
Reguli de politețe generale
A.Co.R. Cluj a dezvoltat și întreține site-ul pentru informarea publicului interesat. În cadrul acestuia considerăm că nu se pot aduce acuze personale, de orice natură, chiar dacă acestea ar fi întemeiate. Nu se vor accepta postări ofensatoare la adresa vreunei persoane, acestea putând fi făcute pe  oricare alte site-uri care permit aceste lucruri.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile site-ului vă rugăm să nu îl folosiți. 

Vă mulțumim pentru înțelegere.