Educaţie ecologică pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane din S-V judeţului Cluj

Marin Marc,

Apuseni

Proiectul “Educaţie ecologică pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane din S-V judeţului Cluj”, finanţat de către Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul secţiunii de educaţie şi conştientizare a publicului privind protecţia mediului, are următoarele obiective:

Obiectivele generale Obiectivele specifice Ţintele Indicatorii Acţiunile
1. Creşterea gradului de educaţie în ecologie, protecţia mediului, agroturism  şi a cunoştinţelor privind legislaţia de mediu Realizarea unor acţiuni de educaţie ecologică a comunităţii. Popularizarea legislaţiei din domeniul mediului Creşterea nivelului educaţiei ecologice al comunităţii

Gradul de curăţenie al comunităţii.

Număr contravenţii.

Organizarea de cursuri de instruire pentru locuitori.

Tipărirea de broşuri cu extrase din legislaţia de mediu şi cu aplicaţii pentru educaţia ecologică a populaţiei.

2. Crearea unui sistem modern de informare a cetăţenilor privind importanţa protecţiei mediului Informarea locuitorilor din zonă asupra importanţei protejării mediului Informarea continuă a cetăţenilor privind legislaţia de protecţie a mediului Starea zonelor protejate Realizarea unei secţiuni educative în protecţia mediului pe site-ul Filialei Judeţene Cluj a A.Co.R.
3. Creşterea gradului de implicare a comunităţii în rezolvarea problemelor de mediu Dezvoltarea deprinderilor comunităţii pentru implicarea activă în protecţia mediului natural Atragerea populaţiei în  activităţi sociale cu teme ecologice şi dezvoltarea capacităţii de a iniţia activităţi proprii  în domeniul protecţiei mediului

Număr de activităţi realizate

Număr de persoane implicate

Dezvoltarea unor programe comunitare zonale care să promoveze activităţi practice de ecologie şi protecţia mediului natural
Creşterea numărului de voluntari ecologişti din rândul populaţiei locale Creşterea numărului de voluntari ecologişti cu 50% până în anul 2011 Număr de voluntari ecologişti nou angrenaţi în activitîţi specifice faţă de cei din perioada iniţială Promovarea voluntariatului ecologist şi atragerea colaborării cu şcolile şi ONG-urile active în domeniul mediului

Localizarea proiectului: Comunele beneficiare din judeţului Cluj: Băişoara, Valea Ierii, Săvădisla, Gilău, Mărişel, Beliş, Călăţele, Rîşca, Săcuieu, Poieni, Negreni, Gîrbău, Sînpaul şi Căpuşu Mare.

ApuseniPrincipalele beneficii ale comunei participante sunt:
1) Susţinerea modulelor de instruire in ecologie şi protecţia mediului, legislaţie si eco-agroturism;
2) Distribuirea de materiale publicitare inscripţionate participanţilor din fiecare comună (50 pixuri, 50 tricouri, 50 şepci, 50 rucsace)
3) Realizarea, editarea şi difuzarea de materiale cu conţinut educativ privind protecţia mediului (afişe, pliante, abecedar eco, CD, DVD, bannere stradale);
4) Acţiuni de igienizare şi ecologizare a cursurilor de apă, a căilor de comunicaţie şi a spaţiilor verzi, dotarea cu materiale de protecţie (mănuşi, şorţ, cizme, pelerine) şi saci menajeri;
5) Realizare şi montare panouri cu conţinut educativ privind protecţia mediului (două panouri din metal),
6) Realizare site internet al filialei cu evidenţierea rezultatelor proectului, cu imagini din comunele participante.

Pentru a afla mai multe despre cum puteți ajuta la implementarea acestui proiect vă invităm să vă abonați la newsletter, să vă înregistrați și să postați mesaje pe forumul site-ului. Vizitaţi şi site-ul Administraţiei Fodului Pentru Mediu şi al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj. Vă rugăm să reveniți pentru a afla mai multe informații cu privire la derularea proiectului și pentru a vedea mai multe imagini.

Vă mulțumim.