Auditul în comune

Marin Marc,

Fişier Microsoft Word

Filiala Judeţeană Cluj a Asociației Comunelor din România este conştientă de faptul că, pentru activitatea de audit public intern, multe dintre comunele membre nu au posibilitatea de a angaja doi auditori interni, atât din punct de vedere al costurilor cât şi din punct de vedere al volumului activităţii necesare. În acest sens încurajăm comunele membre să intre în parteneriatul de cooperare pentru efectuarea auditului public intern.

Pentru aprobarea participării în acest parteneriat trebuie să fie adoptată o hotărâre de consiliu local, iar apoi primarul comunei va fi invitat să semneze acordul de cooperare.

Documentele necesare le găsiţi, în format Microsoft Word, mai jos.

 

ACORD AUDIT 2019 INDIVIDUAL

MODEL HCL ACORD AUDIT– MODEL

REFERAT DE APROBARE – MODEL

BIBLIOGRAFIE