Depunerea cererilor de înscriere la consursul pentru ocuparea posturilor de auditor

Marin Marc,

Candidaţii pentru posturile de auditor intern la Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei Comunelor din Judeţul Cluj care doresc să participe  la concursul din data de 6 mai 2010 ora 11,00 organizat la Sala mică de şedinţe de la Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, trebuie să depună un dosar care să cuprindă următoarele documente:

1. Diploma de studii superioare economice sau juridice ( Înv.de lungă durată) -copie;

2. Curriculum Vitae;

3. Carte de identitate -copie; ( Certificat de căsătorie, acte doveditoare a schimării numelui etc. -dacă e cazul)

4. Scrisoare de recomandare ( Opţional );

5. Declaraţie pe proprie răspundere că nu este rudă sau afin până la gradul patru inclusiv, cu vreunul din primarii comunelor din judeţul Cluj;

6. Cerere pentru participarea la concurs.

 

Dosarul cu documentele menţionate mai sus se vor depune la camera 64 din Consiliul Judeţean Cluj după următorul orar:

Marţi 4 mai 2010 între orele 11,00-13,00;

Miercuri 5 mai 2010 între orele 9,00-12,00;

Joi 6 mai între orele 8,00-10,00;

Persoana de contact: Marin-Gavrilă Marc – tel. 0745 929970 , marinmarc@gmail.com