Salarizarea persoanelor din conducerea unităţilor administrativ-teritoriale

Marin Marc,

Vă transmit mai jos mesajul preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România, domnul Emil Drăghici, referitor la proiectul de lege cu privire la salarizarea persoanelor din conducerea unităţilor administrativ-teritoriale, astfel:

“Luând act de proiectele de lege supuse dezbaterii publice, prin publicarea pe pagina de internet la adresa: http://www.mmuncii.ro/ro/, Asociația Comunelor din România, constată faptul că în continuare salarizarea primarilor, a viceprimarilor și a secretarilor unităților administrativ-teritoriale, se face ținând seama, cumulativ, de două criterii, și anume:

1. categoria unității administrativ-teritoriale, respectiv comună, oraș, municipiu;

2. numărul locuitorilor acestor unități  administrativ-teritoriale.

Aceste aberații continuă pe cele de dinainte de Revoluția din decembrie 1989 și chiar le acutizează!

Semnalăm pozitiv faptul că la nivelul județelor a fost eliminat criteriul diferențierii în funcție de numărul locuitorilor! Pentru unele niveluri se poate, pentru cele mai multe NU!

Facem precizarea ca la orice întâlnire pe care am avut-o cu primul-ministru, precum și cu ceilalți miniștri am invocat de fiecare dată această mare nedreptate, de-a dreptul aberație, în sensul că singura diferențiere să se facă doar în funcție de numărul locuitorilor acestor unități  administrativ-teritoriale, dat fiind faptul că atribuțiile sunt aceleași, indiferent că o unitate administrativ-teritorială este comună, oraș sau municipiu. De fiecare dată acești înalți demnitari ne-au dat dreptate și ne-au garantat că lucrurile se vor îndrepta, ceea ce ne determină să nu mai avem încredere în aceste promisiuni deșarte, atitudine deloc onorante pentru pozițiile pe care le ocupă.

Această formă aberantă face ca un primar al unei comune cu peste 10.000 de locuitori să fie plătit mai puțin decât un viceprimar al unui oraș de cca 2.000 de locuitori!!! POATE CINEVA RESPONSABIL SĂ EXPLICE ACEST ASPECT INDEZIRABIL?

Totodată, constatăm faptul că, în continuare, există același dispreț față de autoritățile administrației publice locale, cu precădere față de cele ale comunelor, în sensul că nu se respectă principiul potrivit căruia ierarhia în cadrul aceleași organizații este în strictă concordanță cu nivelul salarizării, ceea ce face în continuare primarii, viceprimarii și secretarii să aibă venituri salariale mai mici decât alte persoane din subordinea acestora. POATE CINEVA RESPONSABIL SĂ EXPLICE ACEST ASPECT INDEZIRABIL?

Față de cele de mai sus, vă propunem modul de întocmire a anexei nr. I – FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „ADMINISTRAȚIE”, atașând-o la acest mesaj. Pe același cadru trebuie întocmită și anexa în care sunt prevăzute salariile secretarilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

De asemenea, am constatat o serie întreagă de alte greșeli atât de fond, cât și de formă, unele care evidențiază fără echivoc faptul că cei ce-au redactat HABAR nu au de prevederile:

1.  Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

2. Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice;

3. Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.

Vă rugăm:

1. să decideți organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public aceste proiecte de legi, prezentul mesaj constituind cererea scrisă a Asociației Comunelor din România, potrivit prevederilor  art. 6 alin. (7) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală. Facem precizarea că Asociația Comunelor din România este recunoscută ca fiind de utilitate publică;

2. să transmiteți spre consultare structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale aceste proiecte de legi, potrivit prevederilor art. 4 paragraful 6 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,  art. 8 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 521/2005.

Anticipând măcar de această dată solicitudinea dumneavoastră, vă mulțumim și așteptăm un răspuns pe măsura celor sesizate și solicitate.

Cu stimă,

Emil DRĂGHICI,

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,

 <primar@vulcanabai.ro>

P.S. Vă rugăm să confirmați primirea și înregistrarea acestui mesaj care are valoarea juridică a unei petiții în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din aceasta, inclusiv cele ce se întemeiază pe dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

Anexa nr. I – FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „ADMINISTRAȚIE”

Capitolul IV lit. C – FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE LA NIVELUL UNITĂȚILOR/SUBDIVIZIUNILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Indemnizații pentru persoanele alese în funcție potrivit Constituției României

Nr. crt.

Funcția

Clasa

Coeficientul de ierarhizare

0

1

2

3

  1.  

Primarul general al municipiului București

 

 

  1.  

Viceprimar al municipiului București

 

 

  1.  

Președintele consiliului județean

 

 

  1.  

Vicepreședinte al consiliului județean

 

 

x

Funcția

Numărul locuitorilor unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale

Clasa

Coeficientul de ierarhizare

0

1

2

3

4

  1.  

Primarul sectorului municipiului București, primarul municipiului,

primarul orașului,

primarul comunei

 

 

Peste 400.000

 

 

  1.  

Între 200.001 și 400.000, inclusiv

 

 

  1.  

Între 100.001 și 200.000, inclusiv

 

 

  1.  

Între 50.001 și 100.000, inclusiv

 

 

  1.  

Între 20.001 și 50.000, inclusiv

 

 

10.  

Între 10.001 și 20.000, inclusiv

 

 

11.  

Între 5.001 și 10.000, inclusiv

 

 

12.  

Între 3.001 și 5.000, inclusiv

 

 

13.  

Între 1.501 și 3.000, inclusiv

 

 

14.  

Până la 1.500, inclusiv

 

 

15.  

Viceprimarul municipiului, viceprimarul sectorului municipiului București,

viceprimarul municipiului, viceprimarul orașului, viceprimarul comunei

Peste 400.000

 

 

16.  

Între 200.001 și 400.000, inclusiv

 

 

17.  

Între 100.001 și 200.000, inclusiv

 

 

18.  

Între 50.001 și 100.000, inclusiv

 

 

19.  

Între 20.001 și 50.000, inclusiv

 

 

20.  

Între 10.001 și 20.000, inclusiv

 

 

21.  

Între 5.001 și 10.000, inclusiv

 

 

22.  

Între 3.001 și 5.000, inclusiv

 

 

23.  

Între 1.501 și 3.000, inclusiv

 

 

24.  

Până la 1.500, inclusiv