Modificare Legea 215 din 2001

Marin Marc,

Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, mai poate suferi ajustări.

Articolul 44, alin. 1 Forma actuală: Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4).

Forma dorită:  Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 15 zile lucratoare de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4).

Justificare: Termenul este prea lung şi interpretabil ca formulare deoarece nu se precizează dacă sunt zile calendaristice sau lucrătoare