Situri Natura 2000 în Cluj

Marin Marc,

Siturile Natura 2000 în județul Cluj

Nr. crt. Sit Natura 2000 Reglementări Tipul

Administrator (custode)

1. Munții Apuseni – Vlădeasa HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România SPA
2. Munții Trascăului HG 1284/2007 SPA Grupul de acțiune locală Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare
3. Valea Fizeșului – Sic – Lacul Știucilor HG 1284/2007 SPA
4. Apuseni Ordinul 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România SCI
5. Căian Ordinul 1964/2007 SCI Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca 
6. Cheile Turenilor Ordinul 1964/2007 SCI
7. Cheile Turzii Ordinul 1964/2007 SCI
8. Coasta Lunii Ordinul 1964/2007 SCI
9. Fânaţele Clujului – Copârşaie Ordinul 1964/2007 SCI
10. Făgetul Clujului – Valea Morii Ordinul 1964/2007 SCI
11. Lacul Ştiucilor – Sic – Puini – Valea Legiilor Ordinul 1964/2007 SCI
12. Molhaşurile Căpăţânei Ordinul 1964/2007 SCI
13. Muntele Mare Ordinul 1964/2007 SCI
14. Pădurea de stejar pufos de la Hoia Ordinul 1964/2007 SCI
15. Sărăturile Ocana Veche Ordinul 1964/2007 SCI
16. Someşul Rece Ordinul 1964/2007 SCI
17. Suatu – Ghiriş Ordinul 1964/2007 SCI
18. Trascău Ordinul 1964/2007 SCI
19. Valea Florilor Ordinul 1964/2007 SCI
20. Valea Ierii Ordinul 1964/2007 SCI