Abecedarul turismului rural

Marin Marc,

INTRODUCERE

Potrivit datelor statistice în țările Uniunii Europene un european din patru îşi petrece vacanţa la ţară. Ofertele de turism din mediul rural sunt comercializate sub marca agroturismului. Agroturismul poate favoriza o anumită convergenţă culturală şi economică şi de asemenea este o prioritate în dezvoltarea locală.
Agroturismul se realizează prin valorificarea cadrului natural, a ofertei şi a diverselor servicii agroturistice în scopul obţinerii de venituri complementare, veniturile de bază provenind din activitatea agricolă. Include cazare şi servicii pentru servirea mesei.
Sistemul legislativ cere ca produsele provenind din ferma proprie să depăşească 40% din cele folosite pentru prepararea mesei, alte 40% trebuie să provină din regiunea (zona) respectivă. În acest fel se garantează complementaritatea acestei activităţi cât şi consumul de către turişti a cât mai multor produse “bio”.
Prin dezvoltarea serviciilor de găzduire şi valorificare a produselor proprii locale, agroturismul oferă o soluţie de viitor pentru gospodăriile rurale.
Turismul rural – o prioritate în dezvoltarea locală. Turismul rural este un factor de progres social, ameliorează nivelul de trai, întreţine meşteşugurile, susţine producţiile agricole, deschide spiritele şi face să evolueze mentalităţile.
Turismul nu este o metodă, ci o soluţie pentru forţa de muncă, dezvoltarea locală şi mediu.
Organizaţiile care au contribuţii semnificative în dezvoltarea turismului rural în România sunt:
– FAMD – Federaţia Agricultorilor de Munte – Dorna;
– OVR – Opération Villages Roumains;
– ANTREC – Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural.

FAMD – Federaţia Agricultorilor de Munte – Dorna – a fost fondată în 23.04.1993 şi înregistrată oficial pe 9.09.1993, ca o asociaţie a ţăranilor din zona de munte, mai exact din Bazinul Dornelor, cu caracter profesional, educaţional, apolitică, nonguvernamentală, cu personalitate juridică, care respectă legile statului român. Obiectivele majore ale federaţiei sunt reprezentarea intereselor membrilor – funcţii “lobby”, dezvoltarea gospodăriilor, aprovizionarea acestora şi comercializarea produselor, organizarea de pieţe şi expoziţii de animale, promovarea unor surse de venit suplimentare (precum agroturismul, producerea de diferite articole artizanale, şi crearea unui fond de creditare).
OVR – Opération Villages Roumains – a încercat să aplice modelul francez adică să creeze asociaţii locale ale gazdelor ( ex. Asociaţia locala OVR Vadu Izei, Ieud, Lunca Ilvei, Ciocăneşti etc.). În unele zone aceste asociaţii locale s-au regrupat formând asociaţii regionale ex. Ţara Maramureşului, Izvoarele Superioare ale Arieşului. Aceste asociaţii locale şi regionale au fost create în principal cu scopul de a iniţia şi a derula programe de dezvoltare locală şi regională.
ANTREC – Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural – s-a orientat spre inventarierea structurilor de cazare, creşterea gradului de confort, reproducerea confortului urban în mediul rural, crearea de filiale mai întâi în zonele turistice de renume şi apoi în întreaga ţară.
Punctul slab al tuturor acestor forme de organizare este slaba capacitate de comercializare şi cooperare interasociativă.
OVR: a creat câteva birouri de informare turistică, care au şi rolul de intermediar între gazdă şi turist, dar ele nu acoperă întreaga reţea de sate.
ANTREC: structurile de cazare ANTREC se comercializează prin filialele, respectiv persoanele de contact la nivel de judeţe, dar numai câteva filiale funcţionează similar unor agenţii de turism. Ex. Bran, Vatra Dornei, Tulcea.

Ce îi atrage pe turişti în zonele rurale?
– resursele naturale;
– autenticitatea locala;
– modul de viaţă tradiţional: lucrul la câmp prin metode arhaice, creşterea animalelor şi prelucrarea produselor acestora; artizanatul , portul popular, arhitectura specifică regiunii, petrecerea sărbătorilor, gastronomia locală etc.
Coordonatele eco agroturismului sunt: spaţiul rural curat, oamenii şi produsele locale de tip “bio”.
Ecuaţia fundamentală a produsului eco agroturistic este:
Cazarea la fermă = vacanţa petrecută în sat + petrecerea timpului liber în spaţiul rural + consum de produse ecologice.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10