Abecedarul turismului rural

Marin Marc,

5. EVIDENȚA CONTABILĂ

În condiţiile desfăşurării unei afaceri  cum este turismul rural, la nivelul celor mai simple forme organizatorice (persoană fizică autorizată, asociaţie familială) s-ar părea că evidenţa este aproape absentă, mai ales în perioada scutirii de impozitul pe profit.
 Evidenţa contabilă trebuie totuşi ţinută pentru că:
A. Pentru fiecare formă organizatorică există norme care stabilesc modul în care se ţine evidenţa contabilă. Întreprinzătorul din turismul rural este şi el un agent economic care, integrându-se în viaţa economică, trebuie să respecte regulile acesteia. El are relaţii economice cu furnizorii, la rândul lor agenţi economici cu diferite forme de organizare. El va opera cu facturi, chitanţe etc.
B. Evidenţa contabilă este utilă întreprinzătorului; acesta trebuie să fie interesat de cunoaşterea volumului cheltuielilor şi a veniturilor.
 Analiza de preţ şi stabilirea pragului rentabilităţii exemplificate anterior au avut la bază date teoretice. După ce activitatea începe, analizele se bazează pe realităţi.

 Iată câteva reguli de bază privind evidenţa contabilă:
1. Se vor respecta normele corespunzătoare formei de organizare. Persoanele fizice autorizate şi Asociaţiile Familiale vor ţine o evidenţă contabilă în partidă simplă bazată pe înscrierea în registre. Baza evidenţei o constituie “Registrul de încasări şi plăţi”, “Registrul de control” şi un “Dosar” pentru documentele primare, primite şi emise.
2. Fiecare agent economic trebuie să-şi procure:
            – chitanţier,
            – facturier,
            – fişă de evidenţă a documentelor cu regim special.
3. Înregistrarea în registre se face în ordinea cronologică a documentelor. Fiecărei înregistrări îi corespunde un document primar (factură, chitanţă, mandat poştal etc.).
4. Documentele primite şi cele emise trebuie să conţină:
            – nr. de ordine,
            – data eliberării,
            – identificarea agentului economic prestatar (nume, adresă, cod fiscal),
            – operaşia înregistrată: felul, cantitatea, valoarea,
            – semnături, ştampile.
5. Înregistrările trebuie să fie reale, corecte şi complete.
6. Documentele cu regim special (facturi, chitanţe) se vor folosi cu respectarea regulilor specifice: respectarea numerotării, a numărului de exemplare, păstrarea copiilor.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10