Bugetul pe anul 2011

Marin Marc,

 

FILIALA JUDEŢEANĂ CLUJ A

ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

ANEXA

la Hotărîrea nr.2 din 05.04.2011

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

Nr.

Crt.

VENITURI

SUMA

1

Cotizaţii

50.000

2

Activităţi fără scop lucrativ-curs prim.

25.000

3

Contribuţie comune pt. audit intern

140.000

4

Colaborări

3.000

 

TOTAL

218.000

 

Nr.

Crt.

 

CHELTUIELI

SUMA

1

Cheltuieli de personal

33.900

2

Cheltuieli de personal auditori interni

118.000

3

Cheltuieli materiale audit intern

17.000

4

Cheltuieli materiale executiv

1.000

5

Energie, apa, încălzire

600

6

Intretinere, reparatii

300

7

Protocol, reclama, publicitate

4.000

8

Transport

1.300

9

Deplasări executiv

6.500

10

Deplasări auditori interni

5.000

11

Poşta, telefon

1.500

12

Servici bancare

200

14

Datorii bugetul de stat

700

15

Fond de premiere

3.000

16

Activităţi fără scop lucrativ-curs prim.

25.000

 

TOTAL

218.000