Obiective pe anul 2011

Marin Marc,

FILIALA JUDEŢEANĂ CLUJ A

ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

ADUNAREA GENERALĂ

Anexa la Hotărârea

nr.3 din 05.04.2011

 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2011

Nr.

crt.

OBIECTIVUL

TERMEN

RESPONSABIL

1

Creşterea numărului de comune active în filială, prin reprezentanţii lor: primari, viceprimari, secretari sau contabili.

31.12.2011

Consiliu director şi director executiv

2

Organizarea şi consolidarea activităţii de audit public intern şi consiliere.

permanent

Preşedinte şi director executiv

3

Obţinerea unui birou pentru activitatea de audit în Municipiul Cluj-Napoca.

30.06.2011

Preşedinte

4

Depunerea unor  cereri de finanţare pentru minim două proiecte şi obţinerea finanţării pentru unul din ele.

30.11.2011

Preşedinte şi director executiv

5

Organizarea unui curs de perfecţionare şi schimb de experienţe pentru primari.

1.09.2010

Director executiv

6

Constituirea şi activarea grupurilor profesionale ale secretarilor şi contabililor din comunele filialei.

30.09.2011

Preşedinte şi consiliul director

7

Organizarea de cursuri de perfecţionare specifice pentru secretari şi contabili.

31.10.2011

Preşedinte

8

Implementarea unui parteneriat cu CRFCAPL Cluj.

permanent

Director executiv

9

Negocierea, semnarea şi implementarea unui parteneriat cu Catedra de administraţie publică din cadrul FSPAC a UBB Cluj-Napoca.

30.09.2011

Preşedinte şi director executiv

10

Implementarea unor proiecte ale ACoR, în care sunt cuprinse şi comune din filiala Cluj.

permanent

Preşedinte şi director executiv

11

Dezvoltarea sitului şi creşterea capacităţii de comunicare şi consultare.

31.07.2011

Preşedinte şi director executiv

12

Creşterea gradului de reprezentare, influenţă şi contribuţie a filialei Cluj în ACoR.

permanent

Preşedinte

13

Premierea celor mai activi reprezentanţi ai comunelor din filială, cu un curs de administraţie publică şi cu alte stimulente.

30.11.2011

Preşedinte şi consiliul director

14

Organizarea unei întâlniri cu parlamentarii clujeni la începutul sesiunii de toamnă.

15.09.2011

Preşedinte

15

Organizarea unei întâlniri cu domnul Prim-ministru Emil BOC.

în funcţie de acceptarea şi agenda premierului

Consiliu director