Convocarea Consiliului director

Marin Marc,

PREŞEDINTELE

 

DISPOZIŢIA NR. 5

din 26.02.2013

cu privire la convocarea Consiliului director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară

 

                Preşedintele Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

având în vedere necesitatea organizării adunării generale a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România,

            în baza prevederilor art. 37, alin.1, lit.d din Statutul Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

            în temeiul prevederilor art. 37, alin.7 din Statutul Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

 

                                               DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară, în ziua de miercuri 6 martie 2013, între orele 13,00-14,00, la sala de ședințe de la Consiliul Județean Cluj, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. 1.Informare cu privire la activitățile curente ale filialei;
  2. 2.Aprobarea protocolului de colaboarare cu Consiliul Județean Cluj;
  3. 3.Convocarea adunării generale a filialei;
  4. 4.Modificarea organigramei;
  5. 5.Diverse.

 

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează domnul Marin-Gavrilă MARC, directorul executiv al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România.                                      

                                                     Preşedinte,

Ovidiu COLCERIU