Delegație A.Co.R. la M.A.D.R.

Marin Marc,

Astăzi, 9 aprilie 2013, o delegație a Asociației Comunelor din România (A.Co.R.) a fost primită la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Durabile pentru a prezenta opiniile A.Co.R. față de unele acte normative de interes pentru administrația publică locală. Din delegație face parte și domnul Ovidiu COLCERIU, președintele Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România.

Redăm mai jos lista cu actele normative la care au fost propuse opinii ale A.Co.R..

 

 1. proiectul Ordonanței de urgenţă a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; 

2. Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, care vine cu 
anomalii juridice și cu îngrădiri în ceea ce privește exercitarea dreptului de proprietate a unităților 
administrativ-teritoriale asupra acestor imobile; 
3. Normelor metodologice privind strategia de organizare tehnică, îndrumare şi controlul a 
administrării şi exploatării pajiştilor, care ar urma să fie aprobate prin ordin comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în temeiul 
art. 4 din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;
4. Legea nr. 283/2011 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată;
5. Registrul agricol pentru perioada 2015-2019; 
6. Pct. 29 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care prevăd norme de 
venit ilogic fundamentate, precum și faptul că „Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu 
se distribuie cote defalcate către bugetele locale.” 
 
La această reuniune participă din partea Asociației Comunelor din România: 
1. Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, în calitate de președinte; 
2. Ștefan ILIE, primarul comunei Luncavița, județul Tulcea, în calitate de vicepreședinte și ofițer 
de presă; 
3. Cornel NANU, primarul comunei Cornu, județul Prahova, în calitate de vicepreședinte; 
4. Nicolae PANDEA, primarul comunei Ștefan cel Mare, județul Călărași, în calitate de secretar; 
5. Ovidiu COLCERIU, primarul comunei Sânpaul, județul Cluj, secretar, în calitate de secretar.