Adunarea generală A.Co.R.

Marin Marc,

In perioada 16-19 februarie 2014 a avut loc cea de-a XVII sesiune a Adunării generale a Asociației Comunelor din România la care a participat și o delegație de primari din județul Cluj.

Au fost dezbătute probleme de interes pentru spațiul rural și s-a discutat despre modificările legislative care se impun pentru asigurarea unei funcționări eficiente a administrației publice locale în interesul cetățenilor.