Completare bibliografie auditor intern

Marin Marc,

La Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de auditor intern vă rugăm să aveți în vedere și H.G. nr.1.086 din 2013  pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.