Inventarul domeniului public trebuie atestat prin H.G.

Marin Marc,

Nr. 469 din 05.12.2014

                                                                  

Către,

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI CLUJ,

            domnului prefect Gheorghe VUȘCAN

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

            domnului președinte interimar Istvan VAKAR

și R.A.A.D.P.P. CLUJ

            domnului director general Mircea AVRAM

           

Aflându-ne la începutul ciclului de finanțare europeană 2014-2020, comunele județului Cluj, ca de altfel din toată țara, fac eforturi mari pentru pregătirea de noi proiecte cu finanțare europeană.

O condiție de eligibilitate pentru toate investițiile ce se doresc a fi realizate este ca obiectivul vizat să fie înscris în inventarul domeniului public atestat prin Hotărâre de Guvern.

Din cunoștințele noastre, în afara unor Hotărâri de Guvern de completare, județul Cluj nu a mai beneficiat de o astfel de hotărâre de atestare a domeniului public al județului din anul 2002, respectiv H.G. nr. 969 din 2002.

În acest context vă sugerăm și vă rugăm să uzați de competențele pe care le aveți și să faceți demersurile necesare întâi pentru actualizarea rapidă a domeniului public în toate comunele județului Cluj, iar apoi pentru inițierea, adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a unei Hotărâri de Guvern de atestare a domeniului public al județului Cluj.

Considerăm că acest demers este foarte important pentru succesul județului Cluj în accesarea fondurilor europene și ne manifestăm disponibilitatea și sprijinul nostru.

Președinte,

Ovidiu COLCERIU