Răspunsuri la solicitarea actualizării domeniului public și privat al județului Cluj

Marin Marc,

În luna decembrie au fost făcute demersurile din partea Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România către Instituția Prefectului Județului Cluj, către Consiliul Județean Cluj și către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj -R.A.A.D.P.P. Cluj pentru efectuarea demersurilor necesare la actualizarea rapidă a domeniului public în toate comunele județului Cluj, iar apoi pentru inițierea, adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a unei Hotărâri de Guvern de atestare a domeniului public al județului Cluj. Această atestare este condiție de bază pentru depunerea proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă în ciclul de finanțare 2014-2020.

La adresa noastră nr.469 din 05.12.2014 către instituțiile amintite mai sus am primit până acum răspuns de la Consiliul Județean Cluj și R.A.A.D.P.P. Cluj pe care le atașăm mai jos.

  pdf-icon  Răspuns Consiliul Județean Cluj 
 pdf-icon  Răspuns RAADPP Cluj