Sedința secretarilor din comune, arhitecții și urbaniștii filialei

Marin Marc,

În data de 5 iunie 2015 a avut loc o ședință organizată de această filială la sala mare de ședințe de la Instituția Prefectului Județului Cluj o ședință  cu următoarea ordine de zi:

 

În prima parte:

–       Aplicarea prevederilor legale referitoare la urbanism și amenajarea teritoriului ;

–       Elaborarea unui punct de vedere al filialei referitor la adresa nr.6150 din 23.03.2015 a Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Județean Cluj;

În a doua parte:

–       Probleme specifice Corpului profesional al secretarilor de comune din cadrul A.Co.R.

 

Ședința a fost de bun augur pentru rezolvarea unor probleme funcționale referitor la serviciile de urbanism oferite comunelor partenere și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al primarului din comune.