Curs pentru auditorii interni din regiunea NV și Centru la Cluj-Napoca

Marin Marc,

În data de 14 noiembrie 2016 a avut loc la Hotelul Belvedere din Cluj-Napoca cursul de instruire ” Pregătirea auditorilor interni din cadrul compertimentelor de audit public intern existente la nivelul structurilor asociative”.

Au fost prezenți 42 persoane, majoritatea fiind auditori interni în cadrul structurilor asociative din regiunea NV și câțiva din regiunea Centru, câțiva președinți ai Filialelor Județene ale Asociației Comunelor din România, respectiv domnul Ovidiu COLCERIU, președintele Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România, primarul comunei Sînpaul, domnul Emilian POP, președintele Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România, primarul comunei Săcălășeni, domnul Csaba BONCIDAI, președintele Filialei Județene Sălaj a Asociației Comunelor din România, primarul comunei Pericei și alte câteva persoane cu atribuții de conducere în cadrul structurilor asociative sau UAT-uri.

Din partea Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice au participat: doamna Marioara DIACONESCU, director UCAAPI, domnul Dragoș NICULAE, șef birou CER din cadrul UCAAPI și domnul Camil BOJIN, auditor superior.

Din discuțiile cu participanții, cursul a fost un real succes pentru UCAAPI, structurile asociative și în special pentru auditorii interni.

Mai jos sunt câteva fotografii de la acest curs.