Concurs pentru posturi de auditor intern

Marin Marc,

Se organizează un concurs pentru două posturi de auditor intern. Persoanele interesate trebuie să depună, până la data de 24 februarie 2017 ora 14,00, la sediul asociației, dosarul cu următoarele documente:

  1. Curriculum vitae;

  2. O declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;

  3. O lucrare scrisă în domeniul auditului public intern;

  4. Două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului public intern.

Lucrarea de concepţie elaborată trebuie să prezinte aspecte cu privire la planificarea şi realizarea unei misiuni de audit public intern în sistemul de cooperare.

Cerințele minime sunt:

a) Studii superioare într-unul din domeniile: administrație publică, științe economice, juridice;

b) Experiență de cel puțin trei ani în unul din domeniile menționate la lit.a);

c) Cazier judiciar;

d) Expriență de cel puțin doi ani în instituții publice;

În data de 27.02.2017 se va derula interviul cu candidații care au depus dosarul. Ora va fi comunicată la depunerea dosarului sau ulterior.

După analizarea documentelor din dosare comisia de validare va emite un aviz, iar candidații admiși vor trece la proba scrisă care va avea loc în data de 28.02.2017, ora 12,00, la sediul asociației.

În baza notelor obținute se vor desemna candidații admiși.

Informații suplimentare la telefoanele din Contact sau la Sergiu POTRA, șeful compartimentului audit public intern, tel.0769 021 728;