Consurs pentru un post de auditor intern

Marin Marc,

Se organizează un concurs pentru un post de auditor intern.

Persoanele interesate trebuie să depună, până la data de 06 martie 2017 ora 15,00, la sediul asociației, dosarul cu următoarele documente:
1. Curriculum vitae;
2. O declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
3. O lucrare scrisă în domeniul auditului public intern;
4. Două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului public intern.

Lucrarea scrisă  trebuie să prezinte aspecte cu privire la planificarea şi realizarea unei misiuni de audit public intern în sistemul de cooperare.

Cerințele minime sunt:
a) Studii superioare într-unul din domeniile: administrație publică, științe economice, juridice;
b) Experiență de cel puțin trei ani în unul din domeniile menționate la lit.a);
c) Cazier judiciar;
d) Expriență de cel puțin doi ani în instituții publice;                                                                                     e) Permis de conducere categoria B;

În data de 07.08.2017 ora 12,00 se va derula interviul cu candidații care au depus dosarul.
După analizarea documentelor din dosare și promovarea interviului, comisia de validare va emite un aviz, iar candidații admiși vor trece la proba scrisă care va avea loc în data de 07.02.2017, ora 14,00, la sediul asociației.
În baza notelor obținute se va desemna candidatul admis.

Informații suplimentare la telefoanele din Contact și/sau la domnul Sergiu POTRA, șeful compartimentului audit public intern, la tel.0769 021 728;

BIBLIOGRAFIE