Adunarea generală ordinară 2018

Marin Marc,

La data de 20 martie 2018 a avut loc Adunarea generală ordinară a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România.

Au fost adoptate următparele hotărâri:

  1. Ordinea de zi.
  2. 2. BILANT
  3. 3. BUGET
  4. 4. OBICTIVE                                                                                                                                                De asemenea au fost adoptate două rezoluții, una referitoare la Centenarul Marii Uniri a Aomâniei, iar a doua referitoare la problemele administrației publice locale.
  5. Rezoluţia nr 1 a ACOR
  6. Rezoluția nr.2