Cursul “Audit public intern.Managementul riscului”

Marin Marc,

În perioada 29-30 octombrie 2018, la Hotelul Univers T din municipiul Cluj-Napoca a avut loc cursul de perfecționare: ” Audit public intern. Managementul riscului” la care au participat auditorii interni de la Filiala Cluj și de la Filiala Județeană Alba a Asociației Comunelor din România.

Cursul a fost foarte apreciat de către cursanți, deoarece un lector renumit, domnul Marius TOMOIALĂ. Cursul a avut o parte practică importantă, ceea ce a adus plus valoare la pregătirea profesională a auditorilor interni.

Persoana responsabilă de organizarea și desfășurarea acestui curs a fost domnul Sergiu POTRA, Șef compartiment audit public intern din cadrul acestei filiale.

Mai jos sunt imagini de la acest curs.