Anunț concurs post – auditor intern

Marin Marc,

ANUNT.PDF

BIBLIOGRAFIE.PDF

Concurs pentru ocuparea postului- AUDITOR INTERN

Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România organizează concursuri 
pentru ocuparea unui post de Auditor intern pe perioadă determinată.
Concursul va avea loc sediul filialei din B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, camera
5M, Cluj-Napoca.

În prima etapă- CV : Aplicații vor depune Curriculum vitae, până în data
de 08.02.2021 ora 12,00 la sediul filialelor ori prin e-mail la adresa:
audit.acor@gmail.com.

Etapa a 2-a – Interviu inițial : CV-urile selectate vor fi introduse în etapa a doua.
Interviul inițial va fi efectuat la o dată ce se va comunica fiecărui participant admis.
Interviul va fi individual, audiat de către comisia de concurs. După această etapă se va
stabili data de depunere a dosarelor pentru participarea la concursul pentru
ocuparea postului.

Etapa a 3-a – Proba scrisă : Persoanele care trec de
probă de interviu inițial vor fi invitate să depună dosarul pentru probă scrisă și să participe la această problemă.
Bibliografia pentru concurs Poate fi consultată pe site – ul- www.acorcluj.ro, Secțiunea Auditul intern , subsecțiunea Infomări. Mai jos este un link la bibliografie. 

http://acorcluj.ro/wp-content/uploads/2020/10/BIBLIOGRAFIE-2.pdf

Etapa a 4-a – Proba orală . Persoanele care sunt admise la probele precedente vor
participa la proba orală unde vor trebui să răspundă verbal comisiei de evaluare a
întrebărilor din materia din bibliografie.

Etapa 5 – Persoana admisă la proba scrisă va fi invitată pentru semnarea
contractului de muncă, ocazie cu care va prezenta cazierul judiciar și fișa de
aptitudini de la medicina muncii.

Data și ora probelor: Data și ora pentru interviuri și proba scrisă va fi comunicat
prin sms și / sau e-mail.

Cine poate participa la concurs?

Alte detalii despre cine poate participa la concurs și ce condiții specifice sunt solicitate se pot afla și descărca documentul ANUNȚ.PDF de la începutul acestei pagini.

Detalii despre bibliografie pentru concursuri se pot afla și descărca documentul BIBLIOGRAFIE.PDF de la începutul acestei pagini.