Planificare

Marin Marc,

Activitatea Compartimentului audit public intern este fundamentală pe planificarea obiectivă a misiunilor de audit public intern într-un Plan anual și într-un Plan multianual, conceput pentru trei ani.

Tipurile de misiuni planificate respectă cerințele specifice obligatorii menționate în Legea nr.672 / 2002 privind auditul public intern.

Acestea planuri pot fi consultate mai jos.

PLAN 2019

PLAN 2020

PLANUL MULTIANUAL 2020-2022

PLANUL 2021

PLAN ANUAL 2021 aprilie

PLAN ANUAL 2022

PLAN ANUAL 2023

PLAN MULTIANUAL 2023-2026