Intâlnirea primarilor din comunele partenere

Marin Marc,

In ziua de vineri, 29 ianuarie 2021 a avut loc întâlnirea primarilor din comunele partenere pentru auditul public intern, urbanism și cadastru și dezvoltare rurală.

Întâlnirea a fost organizată online prin aplicația Zoom.