Desemnare membru supleant în Consiliul director al A.Co.R.

Marin Marc,

Președintele Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România a desemenat, prin Dispoziția nr.13 din 12.03.2021, ca membru supleant în cadrulConsiliului director la Asociația https://lifetrustfoundation.org/ Comunelor din România, pe doamna Elena-Daniela MĂNĂILĂ, primarul comunei Tureni, pentru situația în care nu ar putea participa personal.

13. MEMBRU SUPLEANT