Convocarea Consiliului director în sedință extraordinară

Marin Marc,

PREȘEDINTELE

 

DISPOZIȚIA NR.14

din 19.03.2021

 

cu privire la convocarea Consiliului director la Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România, în ședință extraordinară

 

Președintele Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România,

având în vedere necesitatea organizării ședinței Adunării generale a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România pentru aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2020, aprobarea bugetului și obiectivul pe anul 2021, precum și numirea unui nou cenzor,

în baza prevederilor art. 37, alin.1, lit.d din Statutul Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România,

în temeiul prevederilor art. 37, alin.7 din Statutul Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România,

                                                                                    DISPUN:

Artă. 1. (1) Se convoacă Consiliul director al Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România, în ședință extraordinară, pe data de vineri, 26 martie 2021, ora 10,00 online, prin aplicația Zoom.

          (2) Ordinea de zi este următoarea:

  1. Organizarea ședinței Adunării generale pentru aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2020, a bugetului și obiectivelor filialei pe anul 2021;
  2. Alegerea unui nou cenzor;
  3. Diverse;

Art . 2 .Prezenta dispoziție se comunică primarilor din Consiliul director și se publică pe pagina www.acorcluj.ro de către domnul Marin-Gavrilă MARC, directorul executiv al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România.

                                                

                                                                                  Președinte,

                                                                     Radu-Florin ABRUDAN