Adunarea generală

Marin Marc,

În data de vineri, 8 aprilie 2022 ora 11,00 a avut loc adunarea generală a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România la Hotel Univers T din Cluj-Napoca.

Ordinea de zi a fost următoarea:

  1. Proiectului ordinii de zi.
  2. Raportul de activitate al filialei pentru anul 2021;
  3. Executarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
  4. Bilanțul contabil pentru anul 2021;
  5. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
  6. Planul de acțiune pentru anul 2022;
  7. Diverse;

După terminarea primei părți a ședinței a avut loc o discuție cu parlamentarii din județul Cluj pe probleme de interes general. Au fost prezenții următoare:

       – Doamna Oana MURARIU, deputat, face parte din comisia juridică și alte comisii din Parlamentul României;

 – Domnul Radu-Marin MOISIN, deputat, face parte din comisia juridică și alte comisii din Parlament;

 – Domnul Ioan-Sabin SĂRMAȘ, deputat, președintele comisiei pentru comunicații din Parlamentul României;

 – Domnul Csoma BOTOND, deputat, face parte din comisia pentru controlul activității Serviciului Român de Informații;

 – Domnul Ilie-Alin COLEȘA, deputat, face parte din Comisia pentru drepturile omului, culte și probleme minorităților naționale;

 – Domnul Viorel BĂLTĂREȚU, deputat, face parte din comisiile pentru industrie și servicii, pentru antreprenoriat și turism și cea pentru afaceri europene;

 – Domnul Cristian BORDEI, senator, secretarul comisiei pentru politică externă, este membru în comisia pentru energie și resurse minerale etc;

        A fost prezentă și doamna Marinela MARC, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Cluj care a atras atenția că și primarii trebuie să intervină pentru creșterea calității învățământului din spațiul rural.

Concluziile discuțiilor a fost că suntem într-o criză economică mondială, iar primarii vor trebui să fie atenți în aceste studii de fezabilitate investesc, deoarece nu vor fi suficiente fonduri prin Programul Național de Investiții „Anghel SALIGNI” pentru realizarea proiectelor de investiții. care se dorește a fi realizat în comunele din România.

Domnul Radu-Florin ABRUDAN, președintele Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România, primarul comunei Ciucea, a mulțumit tuturor participanților pentru discuțiile constructive și de un real folos.