Adunarea generală

Marin Marc,

În data de 21 aprilie 2023 a avut loc ședința ordinară a Adunării generale a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România.

Ordinea de zi a fost următoarea:

  1. Proiectului ordinii de zi.
  2. Raportul de activitate al filialei pentru anul 2022;
  3. Executarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
  4. Bilanțul contabil pentru anul 2022;
  5. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
  6. Planul de acțiune pentru anul 2023;
  7. Diverse;

Pe lângă primarii din comunele județului Cluj a participat doamna Irina MUNTEANU, prefectul județului Cluj și doamna Marinela MARC, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Cluj.