Anunţuri


Interviul președintelui Comitetul Regiunilor din UE

Marin Marc,

Interviu în exclusivitate cu preşedintele Comitetului Regiunilor din Uniunea Europeană, Ramón Luis Valcárcel Siso

Discuţia noastră a pornit de la o întrebare legată de efectele devastatoare pe care actuala criză economică şi socială le are asupra echilibrului dezvoltării la nivel european. “Criza afectează Europa; criza afectează regiunile; în consecinţă, criza afectează oamenii. Şi aceasta ar fi consecinţa cea mai dramatică a efectelor devastatoare ale crizei: oamenii care trebuie să plătească, oamenii care trebuie să sufere…deci consecinţele unei crize care a generat destabilizări sociale. Vedem cum în procesele electorale recente se generează neîncrederea, sunt animate grupurile populiste, există chiar o oarecare respingere faţă de Uniunea Europeană, ca şi cum ea ar fi singura şi exclusiva vinovată de această criză”. Soluţiile care au fost aplicate până acum, politici de austeritate urmate de altele, de super-austeritate, au creat enorme probleme în sensul că au stopat creşterea economică, au redus piaţa locurilor de muncă şi au afectat categoriile de populaţiei cele mai vulnerabile. Să fi fost aceasta singura soluţie posibil de aplicat la nivel european? Regula absolută a respectării cu stricteţe a unui prag de deficit european stabilit prin reglementare europeană este, în sine, soluţia pentru asigurarea creşterii economice şi a echilibrului social? ”Întrebarea nu este doar dacă ne centrăm exclusiv pe controlul deficitului- asta e marea greşeală, care a fost propusă, şi acesta este punctul meu de vedere, şi menţin această afirmaţie în orice forum, de postulatele Uniunii Europene care vor să vadă soluţia problemei doar în controlul deficitului. Nu e aşa! E doar o parte din soluţie, dar nu e toată soluţia.

Citeste mai mult...

Delegație A.Co.R. la M.A.D.R.

Marin Marc,

Astăzi, 9 aprilie 2013, o delegație a Asociației Comunelor din România (A.Co.R.) a fost primită la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Durabile pentru a prezenta opiniile A.Co.R. față de unele acte normative de interes pentru administrația publică locală. Din delegație face parte și domnul Ovidiu COLCERIU, președintele Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România.

Redăm mai jos lista cu actele normative la care au fost propuse opinii ale A.Co.R..

Citeste mai mult...

Adunarea generală

Marin Marc,

Adunarea generală a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România din data de 4 aprilie 2013 a reunit un număr mare de primari din comunele județului care sunt membre ale Asociației Comunelor din România. Pe lângă problemele curente legate de execuția bugetară, aprobarea bilanțului contabil pe anul 2012, aprobarea bugetului și a obiectivelor pe anul 2013 au fost și discuții punctuale la principalele probleme ale administrației publice locale, probleme care au fost înaintate anterior pe o listă oficială către Instituția Prefectului Județului Cluj, către Consiliul Județean Cluj și către parlamentarii din județul Cluj.

La această ședință au participat, în partea a doua: domnul Mihnea Remus IUORAȘ, subprefectul județului Cluj, domnul Horea Dorin UIOREANU, președintele Consiliului Județean Cluj și următorii parlamentari din județul Cluj: domnul senator Alexandru CORDOȘ, domnul senator Attila LASZLO, doamna deputat Elena-Ramona UIOREANU, domnul deputat Andras-Levente MATE și domnul deputat Nechita- Adrian OROS.

Citeste mai mult...

Adunarea generală

Marin Marc,

CONSILIUL DIRECTOR

 

DECIZIA NR. 3

din 28.03.2013

 

cu privire la convocarea Adunării generale în ședință ordinară

 

            Consiliul director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România întrunit în şedinţă extraordinară,

            având în vedere necesitatea organizării adunării generale şi a activităţii curente pe anul 2013,

            în baza prevederilor art. 32 alin.1 lit.f din Statutul Filialelei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

            în temeiul prevederilor art. 33 alin.1 lit.g din Statutul Filialelei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

 

DECIDE:

 

Art.1. Se convoacă Adunarea generală a Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară, pe

 data de joi, 4 aprilie 2013, între orele 10,30-14,00, la sala mare de ședințe de la Instituția Prefectului Județului Cluj.

(2) Ordinea de zi este următoarea:

Citeste mai mult...

Amânare ședință adunarea generală

Marin Marc,

  Datorită faptului că ședința Adunării generale a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din data de 28 martie 2013 se suprapune cu convocarea făcută de prefectul județului Cluj pentru primari pe aceasi dată și cu sedinta de alegeri pe județul Cluj a P.S.D., vă comunicăm că se amână adunarea generală pentru o dată care vă va  … Read more

Citeste mai mult...

Convocarea Adunării generale

Marin Marc,

CONSILIUL DIRECTOR

DECIZIA NR. 1

din 06.03.2013

            cu privire la convocarea Adunării generale în ședință ordinară

            Consiliul director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România întrunit în şedinţă ordinară,

            având în vedere necesitatea organizării adunării generale şi a activităţii curente pe anul 2013,

            în baza prevederilor art. 32 alin.1 lit.f din Statutul Filialelei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

            în temeiul prevederilor art. 33 alin.1 lit.g din Statutul Filialelei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

DECIDE:

Art.1. Se convoacă Adunarea generală a Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară, pe data de joi 28 martie 2013, între orele 10,30-13,30 la sala mare de ședințe de la Instituția Prefectului Județului Cluj.

Citeste mai mult...

Convocarea Consiliului director

Marin Marc,

PREŞEDINTELE

 

DISPOZIŢIA NR. 5

din 26.02.2013

cu privire la convocarea Consiliului director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară

 

                Preşedintele Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

având în vedere necesitatea organizării adunării generale a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România,

            în baza prevederilor art. 37, alin.1, lit.d din Statutul Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

            în temeiul prevederilor art. 37, alin.7 din Statutul Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

 

                                               DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară, în ziua de miercuri 6 martie 2013, între orele 13,00-14,00, la sala de ședințe de la Consiliul Județean Cluj, cu următoarea ordine de zi:

Citeste mai mult...

Adunarea generală a A.Co.R.

Marin Marc,

Adunarea generală a Asociației Comunelor din România   Adunarea generală a Asociaţiei Comunelor din România în cea de-a XVI-a sesiune ordinară, precum şi Consiliul director al Asociaţiei Comunelor din România în şedinţă ordinară pe semestrul I/2013, începând de duminică, 17 februarie 2013, ora 16:00, până miercuri, 20 februarie 2013, ora 11:45. (2) Convocarea prevăzută la  … Read more

Citeste mai mult...

Curs ” Parteneriat și cooperare pentru dezvoltare locală”

Marin Marc,

 
Nr. 14 din 22.01.2013
 
Către,
Primarii comunelor din județul Cluj
 
Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România organizează în perioada 3-6 februarie a.c., la Hotel President din Felix, cursul de formare “ Parteneriat și cooperare pentru dezvoltare locală” împreună cu Fundația CAMP din Cluj-Napoca destinat persoanelor cu atribuții de conducere și/sau cu atribuții financiar-contabile în administrația publică locală din comune.

Citeste mai mult...

Convocarea Adunării generale A.Co.R.

Marin Marc,

DISPOZIŢIA NR. 6

din 18 ianuarie 2013

privind convocarea Adunării generale în cea de-a XVI-a sesiune ordinară,

precum şi a Consiliului director, în şedinţă ordinară pe semestrul I/2013

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. n), art. 17 alin. (1) lit. a) – c), art. 22 alin. (1) lit. a) – c) şi art. 26 alin. (8)  din Statutul Asociaţiei Comunelor din România

luând în considerare necesitatea de organizare a activităţii Asociaţiei Comunelor din România, precum şi a filialelor judeţene ale acesteia, în anul 2013,

având în vedere importanţa prezentării problemelor cu care se confruntă comunele din România ca urmare a unor grave sincope în procesul de descentralizare, precum și a unei tot mai accentuate diminuări a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice localeapreciind importanţa dezvoltării satului românesc ca sat european şi, implicit, a creşterii capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale ale comunelor, pe fondul desfășurării întregii activități sub înaltul patronaj al PRIM-MINISTRULUI ROMÂNIEI, Excelența Sa, Domnul Victor-Viorel PONTA, militând pentru consolidarea parteneriatului cu administraţia publică centrală prin realizarea unor întâlniri periodice, cel puţin anuale, sub genericul „GUVERNUL ROMÂNIEI MAI APROAPE DE CETĂŢENI PRIN ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA”,ţinând seama de alegerile locale și generale care s-au desfășurat în anul 2012 și de începutul mandatului noului Guvern al României pentru perioada 2013 – 2016,

preşedintele Asociaţiei Comunelor din România emite următoarea dispoziţie:

 

 

Art. 1. – (1) Se convoacă Adunarea generală a Asociaţiei Comunelor din România în cea de-a XVI-a sesiune ordinară, precum şi Consiliul director al Asociaţiei Comunelor din România în şedinţă ordinară pe semestrul I/2013, începând de duminică, 17 februarie 2013, ora 16:00, până miercuri, 20 februarie 2013, ora 11:45.

Citeste mai mult...