Anunţuri


Despre controlul intern managerial

Marin Marc,

Dragi colegi,
Dat fiind faptul că am semnale din țară că Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial este asimilat ca fiind unul subsecvent Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, doresc să aduc unele clarificări de natură să elimine orice echivoc, și anume:

Citeste mai mult...

Bugetul pe anul 2012

Marin Marc,

 

ADUNAREA GENERALĂ

HOTĂRÂREA Nr.2

din 03 mai 2012

cu privire la aprobarea bugetului pe 2012

Adunarea generală a Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, întrunită în şedinţa ordinară,

având în vedere necesitatea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012,

în baza prevederilor art.9 lit.b şi ale art.22 alin.3  din Regulamentul de organizare şi  funcţionare al filialelor judeţene ale Asociaţiei comunelor din România,

Citeste mai mult...

Reprogamare adunarea generală

Marin Marc,

Nr. 81 din 24.04.2012

Către,

Doamna/Domnul primar al comunei______________

Având în vedere faptul că în această săptămână majoritatea primarilor au de finalizat documentele în vederea depunerii candidaturilor pentru alegerile locale, iar un grup de primari din județ este plecat din țară, reprogamăm ședința adunării generale a Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, pe data de 03 mai a.c.în sala mare de şedinţe a Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, între orele 12,00-13,30, cu următoarea ordine de zi:

Citeste mai mult...

Adunarea generală

Marin Marc,

Nr. 75 din 18.04.2012

Către,

Doamna/Domnul primar al comunei______________

Vă invităm pe dumneavostră sau reprezentantul delegat, să participaţi la adunarea generală ordinară a Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, care va avea loc pe 26 aprilie a.c.în sala mare de şedinţe a Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, între orele 12,00-13,30, cu următoarea ordine de zi:

Citeste mai mult...

Hristos a Înviat!

Marin Marc,

ISAIA_53-3-5

În preajma sărbătorii Paștelui, a Învierii Domnului Isus Cristos după ce a murit pentru  păcatele tuturor oamenilor, vă dorim puterea de a vă purta cu bunătate și îngăduință creștinească față de cei apropiați și bucurie alături de cei dragi. Cristos a Înviat! Președinte, Ovidiu COLCERIU

Citeste mai mult...

Aniversare 15 ani – Asociația Comunelor din România

Marin Marc,

Peste 300 de primari ai satelor şi comunelor din România au participat la sesiunea aniversară dedicată împlinirii a 15 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Comunelor din România, A.Co.R, organizată la începutul lunii martie la Bucureşti. Preşedintele A.Co.R., membru al Comitetului Regiunilor şi primarul comunei Vulcana-Băi, Emil Drăghici ne-a vorbit despre acest eveniment.

Citeste mai mult...

Propuneri legislative din partea cetățenilor

Marin Marc,

„Autorităţile locale trebuie să faciliteze aplicarea iniţiativei cetăţeneşti” – Iniţiativa cetăţenilor europeni va intra în vigoare la 1 aprilie 2012. Ea oferă unui milion de cetăţeni ai UE posibilitatea de a solicita în mod direct Comisiei Europene să propună un act legislativ. Comitetul Regiunilor consideră că autorităţile locale şi regionale ar trebui să joace un rol important  … Read more

Citeste mai mult...

Proiect- rețele de telecomunicații transeuropene

Marin Marc,

Alin Nica: “Proiectul privind reţelele de telecomunicaţii transeuropene trebuie să se concentreze pe utilizator”

27.02.2012 – Raportorul Alin Nica a prezentat în cadrul întâlnirii Comisiei EDUC a Comitetului Regiunilor proiectul de aviz privind reţelele de telecomunicaţii transeuropene. Acesta va fi supus aprobării în următoarea sesiune plenară a Comitetului Regiunilor, 3 – 4 mai 2012. “Un proiect foarte important pentru România şi binevenit pentru toţi cetăţenii UE”, după cum a declarat raportorul.

La sfârşitul întâlnirii din 27 februarie, preşedintele Comisiei EDUC şi totodată primarul comunei Dudeştii Noi, Alin Nica, a subliniat că: “acest proiect este foarte important pentru România din perspectiva politicii de

Citeste mai mult...

Poziție față de asociația secretarilor

Marin Marc,

 

Nr. 37 din 15.02.2012

Doamnelor şi domnilor primari, secretari și contabili

din comunele județului Cluj

În urma sesizărilor primite de la comune ca urmare a adresei nr.1 din 01.02.2012 emisă de Asociația Secretarilor Comunelor, Orașelor și Municipiilor din județul Cluj am considerat că este nevoie de comunicarea poziției noastre oficiale față de această adresă.

Citeste mai mult...