Contact

a lua legatura
Adresa:
Sediul social și adresa poștală:

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 58, cam. 5 M, municipiul Cluj-Napoca
cod poștal 400094
județul Cluj
România

CIF: 18543760

Cod IBAN RO 03 BTRL 0130 1205 5647 61XX

Banca Transilvania

 

telefon: Telefon: 0264-371270
Numărul de fax: e-mail: acorcluj.secretariat@gmail.com
Număr mobil: Mobil: 0769 021 732; 

 

Serviciul audit public intern:

Tel. 0769 021 728 ; E-mail: audit@acorcluj.ro