Filiala Județeană Cluj a A.Co.R.

Filiala Județeană Cluj a A.Co.R.

Comunicat – invitație

Marin Marc,

COMUNICAT-INVITATIE

Azi 4 octombrie primarii de comune din judetul Cluj își vor alege Consiliul Director și Presedintele pentru mandatul local 2012-2016. Adunarea generala a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România va avea loc începând cu ora 10.00 la sala de conferințe a Hotelului Victoria.La adunare vor participa și Emil Draghici, președintele Asociației Comunelor din România, cît și președinții filialelor Alba, Bistrita, Maramureș, Mureș și Sălaj.

Citeste mai mult...

Curs pentru contabili și secretari

Marin Marc,

Nr. 254 din 28.09.2012

Către,

Primarii comunelor din județul Cluj,

membre ale Asociației Comunelor din România

 

– Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România beneficiază de prezența la Cluj-Napoca în data de 3 și 4 octombrie a președintelui Asociației Comunelor din România, domnul Emil DRĂGHICI, un eminent specialist atât în finanțe publice cât și în legislația și funcționarea administrației publice locale,

Citeste mai mult...

Convocarea Consiliului director

Marin Marc,

DISPOZIŢIA NR. 7

din 20.09.2012

cu privire la convocarea Consiliului director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă extraordinară

Citeste mai mult...

Convocarea Adunării generale

Marin Marc,

DISPOZIŢIA NR. 28

din 14 septembrie 2012

privind convocarea Adunării generale a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România pentru alegerea Consiliului director și a cenzorului acesteia

 

Citeste mai mult...

Convocare consiliul director

Marin Marc,

DISPOZIŢIA NR. 4

din 22.08.2012

cu privire la convocarea Consiliului director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară

Citeste mai mult...

Convocare consiliu director

Marin Marc,

DISPOZIŢIA NR. 4

din 22.08.2012

cu privire la convocarea Consiliului director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară

Citeste mai mult...

Convocare consiliu director

Marin Marc,

DISPOZIŢIA NR. 4

din 22.08.2012

cu privire la convocarea Consiliului director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară

Citeste mai mult...

Ședință pentru probleme curente

Marin Marc,

                                                                                                                                                                                            Nr. 172 din 22.08.2012

                                                  Către,

                                                               Doamna/Domnul primar al comunei______________

Vă invităm pe dumneavostră și pe secretarul comunei să participaţi la o ședință de lucru, care va avea loc pe 29 august a.c.în sala mare de şedinţe a Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, între orele 12,00-13,30, cu următoarea ordine de zi:

Citeste mai mult...

O nouă modificare legislativă marca A.Co.R.

Marin Marc,

Dragi colegi,

Vă trimit acest text, reprezentând art. 10 alin. (8) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010, care reprezintă încă o mare victorie a Asociației Comunelor din România:

„(8) Lucrările de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale pot fi executate şi de către persoanele autorizate în acest scop:

a) din aparatul de specialitate al primarului;

b) de la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publică;

Citeste mai mult...

Adunarea generală CCRE la Cadiz, Spania

Marin Marc,

 

 

                                                                                                           DISPOZIŢIA NR. 17

din 23 iulie 2012

privind stabilirea de măsuri organizatorice pentru participarea la lucrările sesiunii Adunării generale a Consiliului Comunelor şi Regiunilor din Europa cu tema „Descentralizare – Democrație – Dezvoltare. Inovare în 3D”

În temeiul art. 26 alin. (12) lit. a) și alin. (13) din Statutul Asociaţiei Comunelor din România,

ţinând seama de prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) şi lit. n) din Statutul Asociaţiei Comunelor din România,

având în vedere faptul că între 25 şi 29 septembrie 2012 la Cadiz, în Spania, va avea loc sesiunea Adunării generale a CONSILIULUI COMUNELOR ŞI REGIUNILOR DIN EUROPA, organizaţie în cadrul căreia ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA este membră din 2006,

preşedintele Asociaţiei Comunelor din România emite următoarea dispoziţie:

Citeste mai mult...