Filiala Județeană Cluj a A.Co.R.

Filiala Județeană Cluj a A.Co.R.

Convocare consiliul director

Marin Marc,

DISPOZIŢIA NR. 4

din 22.08.2012

cu privire la convocarea Consiliului director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară

Citeste mai mult...

Convocare consiliu director

Marin Marc,

DISPOZIŢIA NR. 4

din 22.08.2012

cu privire la convocarea Consiliului director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară

Citeste mai mult...

Convocare consiliu director

Marin Marc,

DISPOZIŢIA NR. 4

din 22.08.2012

cu privire la convocarea Consiliului director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară

Citeste mai mult...

Ședință pentru probleme curente

Marin Marc,

                                                                                                                                                                                            Nr. 172 din 22.08.2012

                                                  Către,

                                                               Doamna/Domnul primar al comunei______________

Vă invităm pe dumneavostră și pe secretarul comunei să participaţi la o ședință de lucru, care va avea loc pe 29 august a.c.în sala mare de şedinţe a Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, între orele 12,00-13,30, cu următoarea ordine de zi:

Citeste mai mult...

O nouă modificare legislativă marca A.Co.R.

Marin Marc,

Dragi colegi,

Vă trimit acest text, reprezentând art. 10 alin. (8) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010, care reprezintă încă o mare victorie a Asociației Comunelor din România:

„(8) Lucrările de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale pot fi executate şi de către persoanele autorizate în acest scop:

a) din aparatul de specialitate al primarului;

b) de la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publică;

Citeste mai mult...

Adunarea generală CCRE la Cadiz, Spania

Marin Marc,

 

 

                                                                                                           DISPOZIŢIA NR. 17

din 23 iulie 2012

privind stabilirea de măsuri organizatorice pentru participarea la lucrările sesiunii Adunării generale a Consiliului Comunelor şi Regiunilor din Europa cu tema „Descentralizare – Democrație – Dezvoltare. Inovare în 3D”

În temeiul art. 26 alin. (12) lit. a) și alin. (13) din Statutul Asociaţiei Comunelor din România,

ţinând seama de prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) şi lit. n) din Statutul Asociaţiei Comunelor din România,

având în vedere faptul că între 25 şi 29 septembrie 2012 la Cadiz, în Spania, va avea loc sesiunea Adunării generale a CONSILIULUI COMUNELOR ŞI REGIUNILOR DIN EUROPA, organizaţie în cadrul căreia ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA este membră din 2006,

preşedintele Asociaţiei Comunelor din România emite următoarea dispoziţie:

Citeste mai mult...

Legea camerelor pentru agricultură

Marin Marc,

Parlamentul României

Lege nr. 122/2012

din 06/07/2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 472 din 11/07/2012

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind  camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 

Citeste mai mult...

Adunarea generală a A.Co.R. la Neptun

Marin Marc,

                                                                                                    DISPOZIŢIA NR. 14

din 6 iulie 2012

privind convocarea Adunării generale în sesiune extraordinară,

precum şi a Consiliului director în şedinţă ordinară pe semestrul II/2012,

între 30 iulie și 5 august 2012

Citeste mai mult...

Despre controlul intern managerial

Marin Marc,

Dragi colegi,
Dat fiind faptul că am semnale din țară că Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial este asimilat ca fiind unul subsecvent Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, doresc să aduc unele clarificări de natură să elimine orice echivoc, și anume:

Citeste mai mult...