Filiala Județeană Cluj a A.Co.R.

Legea camerelor pentru agricultură

Marin Marc,

Parlamentul României

Lege nr. 122/2012

din 06/07/2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 472 din 11/07/2012

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind  camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 

Citeste mai mult...

Adunarea generală a A.Co.R. la Neptun

Marin Marc,

                                                                                                    DISPOZIŢIA NR. 14

din 6 iulie 2012

privind convocarea Adunării generale în sesiune extraordinară,

precum şi a Consiliului director în şedinţă ordinară pe semestrul II/2012,

între 30 iulie și 5 august 2012

Citeste mai mult...

Despre controlul intern managerial

Marin Marc,

Dragi colegi,
Dat fiind faptul că am semnale din țară că Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial este asimilat ca fiind unul subsecvent Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, doresc să aduc unele clarificări de natură să elimine orice echivoc, și anume:

Citeste mai mult...

Bugetul pe anul 2012

Marin Marc,

 

ADUNAREA GENERALĂ

HOTĂRÂREA Nr.2

din 03 mai 2012

cu privire la aprobarea bugetului pe 2012

Adunarea generală a Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, întrunită în şedinţa ordinară,

având în vedere necesitatea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012,

în baza prevederilor art.9 lit.b şi ale art.22 alin.3  din Regulamentul de organizare şi  funcţionare al filialelor judeţene ale Asociaţiei comunelor din România,

Citeste mai mult...

Reprogamare adunarea generală

Marin Marc,

Nr. 81 din 24.04.2012

Către,

Doamna/Domnul primar al comunei______________

Având în vedere faptul că în această săptămână majoritatea primarilor au de finalizat documentele în vederea depunerii candidaturilor pentru alegerile locale, iar un grup de primari din județ este plecat din țară, reprogamăm ședința adunării generale a Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, pe data de 03 mai a.c.în sala mare de şedinţe a Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, între orele 12,00-13,30, cu următoarea ordine de zi:

Citeste mai mult...

Adunarea generală

Marin Marc,

Nr. 75 din 18.04.2012

Către,

Doamna/Domnul primar al comunei______________

Vă invităm pe dumneavostră sau reprezentantul delegat, să participaţi la adunarea generală ordinară a Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, care va avea loc pe 26 aprilie a.c.în sala mare de şedinţe a Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, între orele 12,00-13,30, cu următoarea ordine de zi:

Citeste mai mult...

Hristos a Înviat!

Marin Marc,

ISAIA_53-3-5

În preajma sărbătorii Paștelui, a Învierii Domnului Isus Cristos după ce a murit pentru  păcatele tuturor oamenilor, vă dorim puterea de a vă purta cu bunătate și îngăduință creștinească față de cei apropiați și bucurie alături de cei dragi. Cristos a Înviat! Președinte, Ovidiu COLCERIU

Citeste mai mult...

Aniversare 15 ani – Asociația Comunelor din România

Marin Marc,

Peste 300 de primari ai satelor şi comunelor din România au participat la sesiunea aniversară dedicată împlinirii a 15 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Comunelor din România, A.Co.R, organizată la începutul lunii martie la Bucureşti. Preşedintele A.Co.R., membru al Comitetului Regiunilor şi primarul comunei Vulcana-Băi, Emil Drăghici ne-a vorbit despre acest eveniment.

Citeste mai mult...

Mesajul președintelui Comitetului Regiunilor din Europa

Marin Marc,

Mesajul doamnei Mercedes Bresso (februarie 2012) transmis cu ocazia invitației de a participa la cea de-a XV-a sesiune a Adunării generala a Asociației Comunelor din România care a avut loc în perioada 4-7 martie 2012 la București
În calitate de președintă a Comitetului Regiunilor, adunarea reprezentativă a tuturor autorităților
locale și regionale din întreaga Uniune Europeană, vă felicit pentru elaborarea „Agendei comunelor
din România 2012 – Orizonturi 2020”.

Citeste mai mult...