Filiala Județeană Cluj a A.Co.R.

Linkuri

Marin Marc,

Câteva linkuri utile, de unde se pot obține informații suplimentare privind protecția mediului și ecologie. Nu este o listă exhaustivă ci un îndrumar pentru cei care doresc să știe mai multe. O să postăm și alte linkuri – reveniți: Administrația Fondului pentru Mediu Ministerul Mediului și Pădurilor Agenția Regională pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca Direcția Silvică Cluj

Citeste mai mult...

Abecedarul turismului rural

Marin Marc,

INTRODUCERE Potrivit datelor statistice în țările Uniunii Europene un european din patru îşi petrece vacanţa la ţară. Ofertele de turism din mediul rural sunt comercializate sub marca agroturismului. Agroturismul poate favoriza o anumită convergenţă culturală şi economică şi de asemenea este o prioritate în dezvoltarea locală.Agroturismul se realizează prin valorificarea cadrului natural, a ofertei şi  … Read more

Citeste mai mult...

Educație ecologică

Marin Marc,

Pentru a proteja mai bine mediul în care trăim dar și pentru a ne menține sănătatea în cea mai bună formă trebuie să urmărim un set de reguli – alimentație, medicamentație, circulatul că mașina sau bicicleta, etc. Nu se poate spune că ești un om sănătos doar dacă în momentul în care citim aceste rânduri  … Read more

Citeste mai mult...

Arii naturale de interes național în Cluj

Marin Marc,

Arii naturale protejate de interes național Sunt declarate prin Legea privind Planul de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea III (Arii protejate), apărută în Monitorul Oficial în 12 aprilie 2000. Ele vor fi reîncadrate pe categorii de către Ministerul Mediului, în conformitate cu prevederile noii Legi a Ariilor Protejate. Județul Cluj are 20 asemenea arii  … Read more

Citeste mai mult...

Arii naturale de interes județean în Cluj

Marin Marc,

Arii naturale protejate de interes judeţean Ariile naturale protejate de importanţă judeţeană au fost declarate de-a lungul timpului de autorităţile judeţene. Ultima “tranşă” datează din 1994, când s-au declarat mai multe arii de către Consiliul Judetean Cluj. 13 dinte ele au fost puse sub protecţie la propunerea Clubului de Cicloturism “Napoca”, ceea ce a creat  … Read more

Citeste mai mult...

Concurs pentru cinci posturi de auditori interni

Marin Marc,

Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei Comunelor din România anunţă concurs pentru cinci  posturi de auditor public intern, pe data de 8 decembrie 2010, ora 12,00 la sala mică de şedinţe a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

Candidaţii vor depune dosarul pentru concurs până la data de 7 decembrie 2010, ora 16,00, la biroul din Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 58, camera 64, cu următoarele documente:

Citeste mai mult...

OUG nr. 68 din 2007

Marin Marc,

Ordonanţa de urgenţă nr. 68 din 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, actualizată la data de 10 martie 2009

Citeste mai mult...

Situri Natura 2000 în Cluj

Marin Marc,

Siturile Natura 2000 în județul Cluj Nr. crt. Sit Natura 2000 Reglementări Tipul Administrator (custode) 1. Munții Apuseni – Vlădeasa HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România SPA 2. Munții Trascăului HG 1284/2007 SPA Grupul de acțiune locală Munții Metaliferi, Trascău și  … Read more

Citeste mai mult...

Regulamentul filialei

Marin Marc,

R E G U L A M E N T U L de organizare şi funcţionare a filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România Art.1. –  Filialele judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România, denumite în continuare filiale, sunt constituite prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociaţiei. Prin asociaţie, în condiţiile prezentului regulament, se înţelege  … Read more

Citeste mai mult...

Sinteza problemelor din comune

Marin Marc,

      Mai jos vă prezentăm sinteza problemelor cu care se confruntă administraţia publică locală din mediul rural, rezultată în urma şedinţei Consiliului Director al Asociaţiei Comunelor din România din 5-8 august 2010 care a avut loc la Şuior, judeţul Maramureş:

  1. Salarizarea personalului din instituţiile publice din comune.
  2. Statutul primarului. Nivelul indemnizaţiilor pentru primari/viceprimari. Raport corect între primar şi şef de post, director de şcoală, etc. Lipsa stimulării pentru primarii
    Citeste mai mult...