Filiala Județeană Cluj a A.Co.R.

Extinderea activităţii de audit intern la comune

Marin Marc,

Nr. 123 din 03.11.2010

       

   Către,

                   Doamnele/Domnii primari ai comunelor din judeţul Cluj 

        Având în vedere modificările legislative cu privire la organizarea auditului intern, am demarat şi noi înfiinţarea unui compartiment pentru audit intern în cadrul organigramei acestei filiale care să asigure exercitarea auditului intern la comunele membre ale Asociaţiei Comunelor din România-A.Co.R.

        Pentru a veni în sprijinul comunelor din judeţul Cluj în vederea asigurării exercitării auditului intern de către auditorii interni ai acestei filiale şi pentru a putea asigurara dezvoltarea acestui compartiment în funcţie de nevoile comunelor, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

Citeste mai mult...

Adunarea Generală a Filialei jud.Cluj a A.Co.R.

Marin Marc,

   Nr. 118 din 02.11.2010

Către,

                               Doamnele/Domnii primari ai comunelor din judeţul Cluj

 

                Vă invităm pe dumneavostră sau reprezentantul delegat să participaţi, la adunarea generală extraordinară a Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, completată cu întâlnirea periodică cu politicieni şi autorităţi, care va avea loc pe 12 noiembrie a.c. în sala mare de şedinţe a Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, între orele 10,30-14,30, cu următoarea ordine de zi:

Citeste mai mult...

Modificare Legea 215 din 2001

Marin Marc,

Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, mai poate suferi ajustări. Articolul 44, alin. 1 Forma actuală: Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de  … Read more

Citeste mai mult...

Programe informatice unitare

Marin Marc,

         Asociaţia Comunelor din România-A.Co.R.- a înaintat la Ministerul Administraţiei şi Internelor punctul de vedere pentru a susţine implementarea de programe informatice unitare pentru activităţile autorităţilor administraţiei publice locale care să ţină cont de cerinţele actuale, într-un format standardizat prin care să se asigure şi costuri foarte mici pentru realizarea lor. 

         De asemenea  A.Co.R. susţine realizarea registrelor naţionale privind unele evidenţe realizate de nivelul autorităţilor administraţiei publice locale necesare pentru elaborarea politicilor de dezvoltare a capacităţii administrative şi de monitorizare a gradului de realizare a acestor politici, dar şi pentru a asigura şi facilita accesul la informaţiile de interes public.

Citeste mai mult...

SĂRBĂTOARE LA AITON

Marin Marc,

  SĂRBĂTOARE LA AITON  Duminică, 10 octombrie 2010, în comuna AITON, va avea loc o tradiţională sărbătoare populară.  Organizatorii manifestărilor sunt: Consiliul Judeţean Cluj, Primăria şi Consiliul Local al comunei Aiton şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj.  Programul de desfaşurare: 10.00 – 12.00 – Slujba religioasă; 12.00 – 12.30 – TE  … Read more

Citeste mai mult...

Şedinţa Consiliului director

Marin Marc,

     Prin dispoziţia nr.4 din 05.10.2010 Preşedintele Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România convoacă Consiliul director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară, în ziua de luni 11 octombrie 2010, între orele 13,00-14,30, la sala mică de şedinţe a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, pentru abordarea următoarelor teme: Informare cu  … Read more

Citeste mai mult...

Proiect de formare pentru locuitorii din comune

Marin Marc,

  Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei Comunelor din România  pregăteşte un proiect care are în vedere formarea profesională gratuită a unui număr de aproximativ 200 de adulţi din judeţul Cluj în diverse meserii şi meşteşuguri tradiţionale. În vederea selectării ocupaţiilor, meserii sau meşteşuguri considerate ca cele mai potrivite pentru nevoile de formare profesională a locuitorilor din  … Read more

Citeste mai mult...

Fiii satului la Tureni

Marin Marc,

SARBATOAREA BUCIU si FIII SATULUI la TURENI Duminică, 19 septembrie 2010, în comuna TURENI, cu prilejul tradiţionalei sărbători BUCIU se va desfăşura şi evenimentul popular aflat  sub genericul „FIII SATULUI”.Organizatorii manifestărilor sunt: Consiliul Judeţean Cluj, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, Primăria şi Consiliul Local al comunei Tureni. Programul de desfaşurare: 09.00 – 10.00  … Read more

Citeste mai mult...

Fiii satului la Turea

Marin Marc,

HORA SATULUI LA TUREA  Duminică, 19 septembrie 2010, în satul TUREA din comuna GÂRBĂU, se va desfăşura o frumoasă sărbătoare populară, sub genericul „FIII SATULUI”. Organizatorii manifestărilor sunt: Consiliul Judeţean Cluj, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, Primăria şi Consiliul Local al comunei Gârbău. Programul de desfaşurare: 10.00 – 11.00 – Primirea Invitaţilor; 10.00   … Read more

Citeste mai mult...