Filiala Județeană Cluj a A.Co.R.

Arii naturale de interes județean în Cluj

Marin Marc,

Arii naturale protejate de interes judeţean Ariile naturale protejate de importanţă judeţeană au fost declarate de-a lungul timpului de autorităţile judeţene. Ultima “tranşă” datează din 1994, când s-au declarat mai multe arii de către Consiliul Judetean Cluj. 13 dinte ele au fost puse sub protecţie la propunerea Clubului de Cicloturism “Napoca”, ceea ce a creat  … Read more

Citeste mai mult...

Concurs pentru cinci posturi de auditori interni

Marin Marc,

Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei Comunelor din România anunţă concurs pentru cinci  posturi de auditor public intern, pe data de 8 decembrie 2010, ora 12,00 la sala mică de şedinţe a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

Candidaţii vor depune dosarul pentru concurs până la data de 7 decembrie 2010, ora 16,00, la biroul din Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 58, camera 64, cu următoarele documente:

Citeste mai mult...

OUG nr. 68 din 2007

Marin Marc,

Ordonanţa de urgenţă nr. 68 din 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, actualizată la data de 10 martie 2009

Citeste mai mult...

Situri Natura 2000 în Cluj

Marin Marc,

Siturile Natura 2000 în județul Cluj Nr. crt. Sit Natura 2000 Reglementări Tipul Administrator (custode) 1. Munții Apuseni – Vlădeasa HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România SPA 2. Munții Trascăului HG 1284/2007 SPA Grupul de acțiune locală Munții Metaliferi, Trascău și  … Read more

Citeste mai mult...

Regulamentul filialei

Marin Marc,

R E G U L A M E N T U L de organizare şi funcţionare a filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România Art.1. –  Filialele judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România, denumite în continuare filiale, sunt constituite prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociaţiei. Prin asociaţie, în condiţiile prezentului regulament, se înţelege  … Read more

Citeste mai mult...

Sinteza problemelor din comune

Marin Marc,

      Mai jos vă prezentăm sinteza problemelor cu care se confruntă administraţia publică locală din mediul rural, rezultată în urma şedinţei Consiliului Director al Asociaţiei Comunelor din România din 5-8 august 2010 care a avut loc la Şuior, judeţul Maramureş:

  1. Salarizarea personalului din instituţiile publice din comune.
  2. Statutul primarului. Nivelul indemnizaţiilor pentru primari/viceprimari. Raport corect între primar şi şef de post, director de şcoală, etc. Lipsa stimulării pentru primarii
    Citeste mai mult...

Extinderea activităţii de audit intern la comune

Marin Marc,

Nr. 123 din 03.11.2010

       

   Către,

                   Doamnele/Domnii primari ai comunelor din judeţul Cluj 

        Având în vedere modificările legislative cu privire la organizarea auditului intern, am demarat şi noi înfiinţarea unui compartiment pentru audit intern în cadrul organigramei acestei filiale care să asigure exercitarea auditului intern la comunele membre ale Asociaţiei Comunelor din România-A.Co.R.

        Pentru a veni în sprijinul comunelor din judeţul Cluj în vederea asigurării exercitării auditului intern de către auditorii interni ai acestei filiale şi pentru a putea asigurara dezvoltarea acestui compartiment în funcţie de nevoile comunelor, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

Citeste mai mult...

Adunarea Generală a Filialei jud.Cluj a A.Co.R.

Marin Marc,

   Nr. 118 din 02.11.2010

Către,

                               Doamnele/Domnii primari ai comunelor din judeţul Cluj

 

                Vă invităm pe dumneavostră sau reprezentantul delegat să participaţi, la adunarea generală extraordinară a Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, completată cu întâlnirea periodică cu politicieni şi autorităţi, care va avea loc pe 12 noiembrie a.c. în sala mare de şedinţe a Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, între orele 10,30-14,30, cu următoarea ordine de zi:

Citeste mai mult...

Modificare Legea 215 din 2001

Marin Marc,

Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, mai poate suferi ajustări. Articolul 44, alin. 1 Forma actuală: Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de  … Read more

Citeste mai mult...