Filiala Județeană Cluj a A.Co.R.

Agenda comunelor din România 2008

Marin Marc,

„Agenda comunelor din România” este un document elaborat de Asociaţia Comunelor din România şi supus atenţiei tuturor partidelor politice, experţilor din administraţia publică centrală şi locală, specialiştilor în administraţie publică din mediul universitar şi tuturor factorilor interesaţi din societatea civilă.

 

Citeste mai mult...

Legea 161 din 2003

Marin Marc,

Legea 161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, versiune actualizată la data de 28 mai 2007

Citeste mai mult...

Legea 115 din 1996

Marin Marc,

Lege nr. 115/1996 din 16/10/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, actualizată la data de 21 aprilie 2008

Citeste mai mult...

Legea 215 din 2001, republicată

Marin Marc,

Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, versiunea republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007 şi actualizată cu actele normative ce o modifică până la data de 06/12/2009.

Citeste mai mult...