Filiala Județeană Cluj a A.Co.R.

Amânare ședință adunarea generală

Marin Marc,

  Datorită faptului că ședința Adunării generale a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din data de 28 martie 2013 se suprapune cu convocarea făcută de prefectul județului Cluj pentru primari pe aceasi dată și cu sedinta de alegeri pe județul Cluj a P.S.D., vă comunicăm că se amână adunarea generală pentru o dată care vă va  … Read more

Citeste mai mult...

Convocarea Adunării generale

Marin Marc,

CONSILIUL DIRECTOR

DECIZIA NR. 1

din 06.03.2013

            cu privire la convocarea Adunării generale în ședință ordinară

            Consiliul director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România întrunit în şedinţă ordinară,

            având în vedere necesitatea organizării adunării generale şi a activităţii curente pe anul 2013,

            în baza prevederilor art. 32 alin.1 lit.f din Statutul Filialelei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

            în temeiul prevederilor art. 33 alin.1 lit.g din Statutul Filialelei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

DECIDE:

Art.1. Se convoacă Adunarea generală a Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară, pe data de joi 28 martie 2013, între orele 10,30-13,30 la sala mare de ședințe de la Instituția Prefectului Județului Cluj.

Citeste mai mult...

Convocarea Consiliului director

Marin Marc,

PREŞEDINTELE

 

DISPOZIŢIA NR. 5

din 26.02.2013

cu privire la convocarea Consiliului director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară

 

                Preşedintele Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

având în vedere necesitatea organizării adunării generale a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România,

            în baza prevederilor art. 37, alin.1, lit.d din Statutul Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

            în temeiul prevederilor art. 37, alin.7 din Statutul Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,

 

                                               DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul director al Filialei Judeţene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România, în şedinţă ordinară, în ziua de miercuri 6 martie 2013, între orele 13,00-14,00, la sala de ședințe de la Consiliul Județean Cluj, cu următoarea ordine de zi:

Citeste mai mult...

Adunarea generală a A.Co.R.

Marin Marc,

Adunarea generală a Asociației Comunelor din România   Adunarea generală a Asociaţiei Comunelor din România în cea de-a XVI-a sesiune ordinară, precum şi Consiliul director al Asociaţiei Comunelor din România în şedinţă ordinară pe semestrul I/2013, începând de duminică, 17 februarie 2013, ora 16:00, până miercuri, 20 februarie 2013, ora 11:45. (2) Convocarea prevăzută la  … Read more

Citeste mai mult...

Curs ” Parteneriat și cooperare pentru dezvoltare locală”

Marin Marc,

 
Nr. 14 din 22.01.2013
 
Către,
Primarii comunelor din județul Cluj
 
Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România organizează în perioada 3-6 februarie a.c., la Hotel President din Felix, cursul de formare “ Parteneriat și cooperare pentru dezvoltare locală” împreună cu Fundația CAMP din Cluj-Napoca destinat persoanelor cu atribuții de conducere și/sau cu atribuții financiar-contabile în administrația publică locală din comune.

Citeste mai mult...

Convocarea Adunării generale A.Co.R.

Marin Marc,

DISPOZIŢIA NR. 6

din 18 ianuarie 2013

privind convocarea Adunării generale în cea de-a XVI-a sesiune ordinară,

precum şi a Consiliului director, în şedinţă ordinară pe semestrul I/2013

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. n), art. 17 alin. (1) lit. a) – c), art. 22 alin. (1) lit. a) – c) şi art. 26 alin. (8)  din Statutul Asociaţiei Comunelor din România

luând în considerare necesitatea de organizare a activităţii Asociaţiei Comunelor din România, precum şi a filialelor judeţene ale acesteia, în anul 2013,

având în vedere importanţa prezentării problemelor cu care se confruntă comunele din România ca urmare a unor grave sincope în procesul de descentralizare, precum și a unei tot mai accentuate diminuări a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice localeapreciind importanţa dezvoltării satului românesc ca sat european şi, implicit, a creşterii capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale ale comunelor, pe fondul desfășurării întregii activități sub înaltul patronaj al PRIM-MINISTRULUI ROMÂNIEI, Excelența Sa, Domnul Victor-Viorel PONTA, militând pentru consolidarea parteneriatului cu administraţia publică centrală prin realizarea unor întâlniri periodice, cel puţin anuale, sub genericul „GUVERNUL ROMÂNIEI MAI APROAPE DE CETĂŢENI PRIN ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA”,ţinând seama de alegerile locale și generale care s-au desfășurat în anul 2012 și de începutul mandatului noului Guvern al României pentru perioada 2013 – 2016,

preşedintele Asociaţiei Comunelor din România emite următoarea dispoziţie:

 

 

Art. 1. – (1) Se convoacă Adunarea generală a Asociaţiei Comunelor din România în cea de-a XVI-a sesiune ordinară, precum şi Consiliul director al Asociaţiei Comunelor din România în şedinţă ordinară pe semestrul I/2013, începând de duminică, 17 februarie 2013, ora 16:00, până miercuri, 20 februarie 2013, ora 11:45.

Citeste mai mult...

Agenda comunelor 2012

Marin Marc,

Agenda comunelor este un document de analiză şi propuneri în care se arată problemele administraţiei publice locale din spaţiul rural şi în care sunt propuse soluţii pentru aceste probleme. Agenda comunelor a fost distribuită atât primarilor cât şi funcţionalrilor din administraţia publică centrală şi liderilor partidelor politice reprezentate în Parlament. În această agendă sunt analizate  … Read more

Citeste mai mult...

Ori indexare impozite, ori lipsa bani de la buget

Marin Marc,

Victor Ponta

Victor PontaPonta: Autorităţile locale care nu indexează taxele cu 16% nu primesc sumele respective de la buget

Guvernul va adopta şi publica miercuri ordonanţa prin care autorităţile locale pot indexa sau nu taxele locale, a declarat premierul Ponta, care a atenţionat

ca aceste taxe reprezinta o sursa de venituri a administratiei locale, deoarece primarii nu vor primi în compensație bani din bugetul central.

“Sper să terminăm această dispută sau neînţelegere şi lucrurile să fie foarte clare: prin decizia autorităţii locale, taxele locale fie rămân la nivelul din 2012 – asta e decizia care aparţine primarului şi consiliului local – ori se măresc cu rata inflaţiei pe ultimii trei ani (…) În acelaşi timp, îmi fac datoria să spun că cei 16%, pe care unii primari vor să-i încaseze, merg în bugetul primăriei. Dacă nu se măresc taxele, nici nu vin bani de la bugetul de stat. Nu pentru domnul Boc, pentru că e în opoziţie, nici pentru primarii noştri. Nu mai vin cei 16% de la bugetul de stat, că de la bugetul de stat trebuie să plătim salarii, pensii, să facem investiţii publice, să plătim la sănătate ce avem de plătit, la educaţie.E într-adevăr autonomie locală. Dacă le ajung banii din 2012 e foarte bine (…), dacă nu, indexarea doar cu rata inflaţiei e un lucru normal care s-a înfăptuit întotdeauna”, a spus premierul la începutul şedinţei de Guvern.

Citeste mai mult...

Precizări referitoare la impozitele și taxele locale

Marin Marc,

emil draghici

emil draghiciDragi colegi,

 

Pentru o corectă și pertinentă aplicare a acestei ordonanțe (s.n. O.G. nr.1 din 2013), vă rog să aveți în vedere următoarele:

1.   fiind publicată pe data de 9 ianuarie 2013, intră în vigoare la data de 12 ianuarie 2013; a se ține seama de prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.   începând cu data 12 ianuarie 2013, în termen de cel mult 20 de zile, adică până cel mai târziu la data 4 februarie 2013, autoritățile deliberative pot adopta hotărâri prin care să reducă nivelurile valorilor impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile prevăzute în Hotărârea guvernului nr. 1309/2012, cel mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităților deliberative adoptate pentru anul 2012; pentru calculul termenului de 20 de zile a se ține seama de prevederile art. 2553 alin. (1) și (2) și 2554 din Codul civil, precum și de prevederile art. 176 alin. (1) pct. 2 și art. 177 alin. (1) din Codul de procedură civilă; vă rog să aveți în vedere că prin hotărârile adoptate de către autoritățile deliberative pentru anul 2012, nivelurile erau cele din Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 și nu eventual cele asupra cărora aveați stabilite cote adiționale!!!

Citeste mai mult...

Este obligatorie indexarea impozitelor și taxelor locale?

Marin Marc,

     Domnul Ovidiu COLCERIU, presedintele Filialei Judetene Cluj a Asociatiei Comunelor din România, primarul comunei Sînpaul, este convocat la Bucuresti pentru a participa la o sedinta a Comitetului Operativ al Asociatiei Comunelor din România unde se va discuta si problema O.G. 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor și taxelor locale. Despre problele  … Read more

Citeste mai mult...