Filiala Județeană Cluj a A.Co.R.

Precizări referitoare la impozitele și taxele locale

Marin Marc,

emil draghici

emil draghiciDragi colegi,

 

Pentru o corectă și pertinentă aplicare a acestei ordonanțe (s.n. O.G. nr.1 din 2013), vă rog să aveți în vedere următoarele:

1.   fiind publicată pe data de 9 ianuarie 2013, intră în vigoare la data de 12 ianuarie 2013; a se ține seama de prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.   începând cu data 12 ianuarie 2013, în termen de cel mult 20 de zile, adică până cel mai târziu la data 4 februarie 2013, autoritățile deliberative pot adopta hotărâri prin care să reducă nivelurile valorilor impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile prevăzute în Hotărârea guvernului nr. 1309/2012, cel mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităților deliberative adoptate pentru anul 2012; pentru calculul termenului de 20 de zile a se ține seama de prevederile art. 2553 alin. (1) și (2) și 2554 din Codul civil, precum și de prevederile art. 176 alin. (1) pct. 2 și art. 177 alin. (1) din Codul de procedură civilă; vă rog să aveți în vedere că prin hotărârile adoptate de către autoritățile deliberative pentru anul 2012, nivelurile erau cele din Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 și nu eventual cele asupra cărora aveați stabilite cote adiționale!!!

Citeste mai mult...

Este obligatorie indexarea impozitelor și taxelor locale?

Marin Marc,

     Domnul Ovidiu COLCERIU, presedintele Filialei Judetene Cluj a Asociatiei Comunelor din România, primarul comunei Sînpaul, este convocat la Bucuresti pentru a participa la o sedinta a Comitetului Operativ al Asociatiei Comunelor din România unde se va discuta si problema O.G. 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor și taxelor locale. Despre problele  … Read more

Citeste mai mult...

Propuneri ale A.Co.R. către Ministerul Finanțelor

Marin Marc,

Nr. 189 din 7 decembrie 2012

 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE,

DOMNULUI VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE Florin GEORGESCU,

 

Ca promotor al simplificării situațiilor financiare, pe fondul utilizării tehnologiei informației pentru orice comunicare și operațiune între toate instituțiile publice, indiferent că sunt la nivel central ori local, salut lansarea Proiectului „Creșterea responsabilității administrației publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situațiilor financiare ale instituțiilor publice” – codul SMIS 34952, identificat prin acronimul FOREXEBUG, și țin să mulțumesc domnilor Gheorghe GHERGHINA – secretar de stat și Valentin MAVRODIN – directorul general al Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică, managerul acestui proiect, precum și echipei Domniilor lor, pentru modul cum au înțeles să se implice în promovarea acestui, l-aș numi, reformator proiect, ceea ce încearcă să aducă spre linia de plutire mecanismele mult prea învechite și împovărătoare pentru toți, existe la acest minister, în totală contradicție cu progresul tehnologic.

 

Citeste mai mult...

Precizări privind achiziția de autoturisme

Marin Marc,

MFP: Precizări privind art. V din OUG 68/2012 [restricții la achiziţiile publice de autoturisme]

Primarii față în față cu politicienii județului

Marin Marc,

Parlamentarii din județul Cluj au fost invitați de Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România să participe la întâlnirea de lucru cu primarii comunelor din județul Cluj  care sunt membre ale Asociației Comunelor din România.

Întâlnirea a avut loc în data de 4 octombrie 2012 ora 11,00 la sala de conferințe a Hotelului Victoria din Cluj-Napoca.

Citeste mai mult...

Alegeri pentru mandatul 2012-2016

Marin Marc,

În data de 04.10.2012 ora 10,00 la sala de conferințe a Hotelului Victoria din Cluj-Napoca a avut loc ședința extraordinară a  Adunării generale a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România și a Consiliului director .

Cu acesastă ocazie au fost alese persoanele care vor face parte din Consiliul director și cenzorul pentru mandatul 2012 -2016, după cum urmează:

Citeste mai mult...

Instruire pentru secretarii comunelor

Marin Marc,

În data de 03 octombrie 2012, ora 13,00 la sala de conferințe a Hotelului Victoria din Cluj-Napoca a avut loc un curs de instruire pentru secretarii comunelor din județul Cluj care sunt membre ale Asociației Comunelor din România. De asemenea s-au purtat discuții pentru înființarea Corpului profesional al secretarilor comunelor din județul Cluj. Întâlnirea s-a  … Read more

Citeste mai mult...

Înstuire pentru personalul cu atribuții financiar-contabile

Marin Marc,

În data de 03.10.2012, ora 9,00 la sala de conferințe a Hotelului Victoria din Cluj-Napoca a avut loc cursul de instruire pentru funcţionarii publici cu atribuţii în domeniul gestiunii resurselor financiare şi al colectării creanţelor bugetare locale din comunele din județul Cluj care sunt membre ale Asociației Comunelor din România.

Citeste mai mult...

Consiliul director și cenzorul – 2012-2016

Marin Marc,

   Prin Hotărârea nr.6 din 04 octombrie 2012 a Adunării generale a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România au fost alese persoanele din Consiliul director și cenzorul pentru mandatul 2012-2016.       În urma alegerilor,  Consiliului director al Filialei Judetene Cluj a Asociaţiei Comunelor din România,  pentru mandatul 2012-2016, va avea următoarea structură  … Read more

Citeste mai mult...

Comunicat – invitație

Marin Marc,

COMUNICAT-INVITATIE

Azi 4 octombrie primarii de comune din judetul Cluj își vor alege Consiliul Director și Presedintele pentru mandatul local 2012-2016. Adunarea generala a Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România va avea loc începând cu ora 10.00 la sala de conferințe a Hotelului Victoria.La adunare vor participa și Emil Draghici, președintele Asociației Comunelor din România, cît și președinții filialelor Alba, Bistrita, Maramureș, Mureș și Sălaj.

Citeste mai mult...