Agenda comunelor din România 2008

Marin Marc,

„Agenda comunelor din România” este un document elaborat de Asociaţia Comunelor din România şi supus atenţiei tuturor partidelor politice, experţilor din administraţia publică centrală şi locală, specialiştilor în administraţie publică din mediul universitar şi tuturor factorilor interesaţi din societatea civilă.

 

Obiectivul general urmărit de A.Co.R. în întreaga sa activitate este de a îmbunătăţi calitatea vieţii în mediul rural prin creşterea capacităţii de acţiune, a resurselor şi eficienţei administraţiei publice locale. Numai în acest fel vor putea fi satisfăcute nevoile specifice fiecărei colectivităţi locale.

Scopul acestui demers este de a pune la dispoziţia partidelor politice, a specialiştilor implicaţi în elaborarea de politici publice, precum şi a tuturor celorlalte persoane interesate un document care evaluează starea de fapt a comunelor din România şi propune măsuri pentru ameliorarea deficienţelor constatate.

 

Ţelul urmărit de A.Co.R. este ca atât partidele, indiferent de doctrina lor, cât şi administraţia publică centrală să-şi însuşească propunerile formulate şi, pe viitor, să le ia în considerare atunci când elaborează programele politice, respectiv politicile publice. Plecăm de la premisa că problemele din mediu rural şi mai cu seamă rezolvările acestora transcend orice doctrine; de aceea, acţiunile de întreprins sunt similare, indiferent de orientarea politică a factorilor de decizie din puterea executivă şi legislativă.
De asemenea, A.Co.R. îşi propune ca prin acest document să inaugureze o practică regulată de evaluare a performanţelor administraţiei publice locale din comunele României. Acest lucru presupune ca membrii asociaţiei să transmită anual starea de fapt a propriilor colectivităţi pe baza indicatorilor propuşi. Obiectivele acestui demers sunt de a face cunoscute atât problemele, cât şi progresele administraţiei publice din mediu rural, de a realiza o evaluare comparată a performanţelor comunelor şi de a crea o bază de date care să sprijine formularea unor politici publice adaptate situaţiei existente. Totodată, proiectul urmăreşte să faciliteze schimbul de experienţe între membrii asociaţiei şi să facă recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii acestora.

 

Descărcaţi întregul document, în format pdf: 

Format Adobe PDF    Agenda Comunelor din România, 2008