Propuneri legislative


Modificare Legea 215 din 2001

Marin Marc,

Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, mai poate suferi ajustări. Articolul 44, alin. 1 Forma actuală: Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de  … Read more

Citeste mai mult...

Salarizarea persoanelor din conducerea unităţilor administrativ-teritoriale

Marin Marc,

Vă transmit mai jos mesajul preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România, domnul Emil Drăghici, referitor la proiectul de lege cu privire la salarizarea persoanelor din conducerea unităţilor administrativ-teritoriale, astfel:

“Luând act de proiectele de lege supuse dezbaterii publice, prin publicarea pe pagina de internet la adresa: http://www.mmuncii.ro/ro/, Asociația Comunelor din România, constată faptul că în continuare salarizarea primarilor, a viceprimarilor și a secretarilor unităților administrativ-teritoriale, se face ținând seama, cumulativ, de două criterii, și anume:

Citeste mai mult...